Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους (πίνακας) Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους (πίνακας)
Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «καθορισμό οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους». Την απόφαση υπογράφουν, ο αναπληρωτής υπουργός... Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους (πίνακας)

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «καθορισμό οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους». Την απόφαση υπογράφουν, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος και ο υπουργός Μεταφορών & Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στην απόφαση καθορίζεται ο αριθμός χιλιομέτρων του οδικού δικτύου που ορίζεται, ανά δήμο (δείτε αναλυτικά στον πίνακα της απόφασης που ακολουθεί).

Επίσης στην απόφαση, σημειώνεται ότι το οδικό δίκτυο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) περί αρμοδιότητας αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου, καθορίζεται ανά Περιφέρεια ως εξής:Α) Για την Περιφέρεια Κρήτης, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 1341/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1761/Β΄/2007),

Β) Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 15400/ΟΚ/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1932/Β΄/2007),

Γ) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 3563/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1830/Β΄/2007),

Δ) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 3841/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2154/Β΄/2007),

Ε) Για την Περιφέρεια Ηπείρου, το οριζόμενο στις υπ’ αριθμ. 3567/2007 (ΦΕΚ 2018/Β΄/2007) και 4350/2007 (ΦΕΚ 2227/Β΄/2007) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου,ΣΤ) Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 33269/912/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1888/Β΄/2007),

Ζ) Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 10399/680/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 106/Τ.Α.Α.Π.Θ./2008)

Η) Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 3884/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. ΜακεδονίαςΘράκης (ΦΕΚ 1970/Β΄/2007),

Θ) Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 55357/2305/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 992/Β΄/2007),Ι) Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 6297/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1866/Β΄/2007),

ΙΑ) Για την Περιφέρεια Αττικής, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 4422/Ε.Ο./2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1787/Β΄/2007),

ΙΒ) Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 15844/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1985/Β΄/2007),

ΙΓ) Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οριζόμενο στην υπ’ αριθμ. 6213/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1872/Β΄/2007).

aftodioikisi.gr

error: Content is protected !!