Ψηφίσαμε σήμερα θετικά στην δημοτική επιτροπή του Δήμου μας τη επαναδημοπράτηση του έργου συντήρησης του αντλιοστασίου Ψηφίσαμε σήμερα θετικά στην δημοτική επιτροπή του Δήμου μας τη επαναδημοπράτηση του έργου συντήρησης του αντλιοστασίου
Ψηφίσαμε σήμερα θετικά στην δημοτική επιτροπή του Δήμου μας τη επαναδημοπράτηση του έργου συντήρησης του αντλιοστασίου λυμμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική... Ψηφίσαμε σήμερα θετικά στην δημοτική επιτροπή του Δήμου μας τη επαναδημοπράτηση του έργου συντήρησης του αντλιοστασίου

Ψηφίσαμε σήμερα θετικά στην δημοτική επιτροπή του Δήμου μας τη επαναδημοπράτηση του έργου συντήρησης του αντλιοστασίου λυμμάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική διακήρυξη δημοπράτησης αποσύρθηκε από την διαύγεια λόγω σφάλματος της προηγούμενης οικονομικής επιτροπής (28/12/2023).

Για τον ως άνω λόγο ζητήσαμε από την δημοτική αρχή να δείχνει μεγαλύτερη επιμέλεια στην προετοιμασία των διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη, τα οποία τελικά καθυστερούν την εκτέλεση απαραίτητων έργων για το νησί μας.

Επιπλέον, επισημάναμε ότι οι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού πρέπει να είναι διατυπωμένοι με τέτοιο τρόπο , ώστε να επιτρέπουν την συμμετοχή περισσότερων πλειοδοτών ,το οποίο θα ωφελήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης έκπτωσης για το εκάστοτε έργο. Ελπίζουμε στα πλαίσια της καλής συνεργασίας οι εισηγήσεις μας να γίνουν δεκτές.

Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη

error: Content is protected !!