Απάντηση στο ΜΚΕ Ερωτήσεις / 4066 – Ρυπογόνα ναυάγια και καταγγελίες για παράνομα διαλυτήρια πλοίων εντός των προστατευόμενων αρχαιολογικών ζωνών της Σαλαμίνας, Κυνόσουρας, Αρχαίου Λιμένα και Πούντας Αμπελακίων. (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) Απάντηση στο ΜΚΕ Ερωτήσεις / 4066 – Ρυπογόνα ναυάγια και καταγγελίες για παράνομα διαλυτήρια πλοίων εντός των προστατευόμενων αρχαιολογικών ζωνών της Σαλαμίνας, Κυνόσουρας, Αρχαίου Λιμένα και Πούντας Αμπελακίων. (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΔ/νση: Ακτή ΒασιλειάδηΤαχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣΤηλ. : 213 137 1464Ε-mail : ke@yna.gov.gr Πειραιάς,... Απάντηση στο ΜΚΕ Ερωτήσεις / 4066 – Ρυπογόνα ναυάγια και καταγγελίες για παράνομα διαλυτήρια πλοίων εντός των προστατευόμενων αρχαιολογικών ζωνών της Σαλαμίνας, Κυνόσουρας, Αρχαίου Λιμένα και Πούντας Αμπελακίων. (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Ε-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 24 Απριλίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/31357/2024/97

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4066/01-04-2024 Ερώτησης της Βουλευτή κας Σ.-Χ. Ασημακοπούλου».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση και όσον αφορά στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) γνωρίζεται ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ναυαγιαιρέσεων στην ευρύτερη περιοχή του Τύμβου Σαλαμινομάχων και συγκεκριμένα στον όρμο Αμπελακίων και στη χερσόνησο της Κυνόσουρας, για την περιβαλλοντική και αισθητική εξυγίανση της ιστορικής αυτής περιοχής.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ενεργειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ, έχουν ήδη ανελκυστεί και απομακρυνθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης υφιστάμενης σύμβασης έργου σαράντα πέντε (45) ναυάγια και επικίνδυνα/επιβλαβή πλοία, ενώ έχει επιτευχθεί η απομάκρυνση πολλών επιπλέον από τους ίδιους τους κυρίους αυτών, χωρίς διαδικασία εκποίησης.

Στην ενάλια αρχαιολογική ζώνη της Σαλαμίνας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, δραστηριοποιούνται πέντε (05) ναυπηγεία, τα οποία διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ενώ κανένα ναυπηγείο στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Σαλαμίνας δεν έχει άδεια διάλυσης πλοίων. Από την αρμόδια Λιμενική Αρχή εκδίδονται άδειες εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, οι οποίες εκτελούνται από επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο του ν. 3551/2007 (Α’ 76) και διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΝΑΝΠ διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, ότι υφίσταται η κατάλληλη ανά περίπτωση άδεια, τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται επ’ αυτής καθώς και η νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης αντικανονικοτήτων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Σημειώνεται ότι σε συνεργασία με τα ναυπηγεία της περιοχής έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των στοιχείων των πλοίων τα οποία ελλιμενίζονται σε αυτά για χρονικό διάστημα άνω των έξι (06) μηνών και στα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης ή δεν είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ή δεν έχουν πλήρωμα.

Επί θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος στη θαλάσσια περιοχή των ανωτέρω ναυπηγείων, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ετήσιος έλεγχος/επιθεώρηση σχετικά με τον εξοπλισμό, την οργάνωση και τα μέσα καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης αντικανονικοτήτων, επιβάλλονται, ομοίως, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των ναυπηγείων της περιοχής δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύτηκε την 25-01-2023 για την έγκριση του Master Plan λιμένα Πειραιά (Δ΄ 32) διαμορφώνεται το μεταβατικό καθεστώς έως την απομάκρυνση και παύση λειτουργίας των ναυπηγείων στις περιοχές Αμπελάκια Σαλαμίνας και Κυνόσουρας.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή

 1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
 2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/Γρ. κ. ΓΓΝΛ
 3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ’- Γρ. κ. ΔΚΑ’
 7. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
 8. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ-ΔΙΠΘΑΠ
 9. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΔΙΝΕΔ-ΔΛΠ-ΔΙΛΙΚΥΠ
  10.ΥΝΑΝΠ/ΔΑΛ
  11.ΡΑΛ
error: Content is protected !!