Λειτουργία του ΚΕΠ Σαλαμίνας Λειτουργία του ΚΕΠ Σαλαμίνας
Για το χρονικό διάστημα 26/04/2024 έως και 12/05/2024 το ΚΕΠ Σαλαμίνας (0884) θα λειτουργεί αποκλειστικά σε πρωινό ωράριο. Λειτουργία του ΚΕΠ Σαλαμίνας

Για το χρονικό διάστημα 26/04/2024 έως και 12/05/2024 το ΚΕΠ Σαλαμίνας (0884) θα λειτουργεί αποκλειστικά σε πρωινό ωράριο.

error: Content is protected !!