Καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα οι στόχοι της Εφορίας το 2024 Καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα οι στόχοι της Εφορίας το 2024
Τα 90 μπλόκα στη φοροδιαφυγή και στο μαύρο χρήμα που επιδιώκει να βάλει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ Μπλόκα σε ακίνητα, καταθέσεις εσωτερικού και... Καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα οι στόχοι της Εφορίας το 2024

Τα 90 μπλόκα στη φοροδιαφυγή και στο μαύρο χρήμα που επιδιώκει να βάλει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ

Μπλόκα σε ακίνητα, καταθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού και δεκάδες ηλεκτρονικές παγίδες κατά της φοροδιαφυγής, περιέχει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, το οποίο περιέχει συνολικά 90 παρεμβάσεις.Πρόκειται για 73 έργα και 17 δράσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής και συναλλακτικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, ενώ εκτός από την ένταση των ελέγχων περιέχει και δράσεις για τη διευκόλυνση των συναλλαγών εφορίας και φορολογούμενων.Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στόχος είναι η εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, με το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας το BANCAPP, ενώ συγχρόνως η ΑΑΔΕ ετοιμάζει και πρόγραμμα παρακολούθησης των κινήσεων των συναλλαγών φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας με τράπεζες του εξωτερικού.Προτεραιότητές μας είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και αφετέρου η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Μεταξύ άλλων οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μεταξύ άλλων, με την ίδρυση Κέντρου Ειδικών Δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη δομή, που θα χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος συντονισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα μεταξύ των εξειδικευμένων ελεγκτικών δυνάμεων, επεμβαίνοντας στοχευμένα σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.Επίσης προβλέπεται η δημιουργία μονάδας μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων που θα διαθέτει καινοτόμα εργαλεία όπως ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συγκριτική αξιολόγηση, διαδικτυακές έρευνες και έλεγχοι ψηφιακών συστημάτων τιμολόγησης.Ακόμη, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων ελέγχου μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive μέσω tablet, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιτόπιων ελέγχων.

Κομβικής σημασίας είναι η ενεργοποίηση του συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP -Bank Account Nexus Crosscheck Application), το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει τις τραπεζικές καταθέσεις και ταυτόχρονα τις συσχετίζει με τα εισοδήματα των φορολογουμένων.Στον τομέα των καταθέσεων, η νέα παρέμβαση που δρομολογείται είναι ο έλεγχος και των καταθέσεων και τραπεζικών συναλλαγών σε ξένες τράπεζες, μέσω της λήψης στοιχείων από τους φορείς άλλων κρατών.

Στον τομέα των ακινήτων, θα ελεγχθούν αγορές ακινήτων οι οποίες δεν δηλώθηκαν ποτέ στο Taxisnet, ενώ θα συνδεθεί το αρχείο του Taxisnet με το αρχείο του Κτηματολογίου, για διασταυρώσεις των δεδομένων, πο υπάρχουν στις δύο πλατφόρμες.Τα 73 έργα της ΑΑΔΕ

Τα 73 έργα που υλοποιεί το 2024 η ΑΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους είναι τα ακόλουθα:
 

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων04/2024
3Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής -Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης12/2024
4Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων10/2024
5Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την τήρηση και την παρακολούθηση των μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών (Μητρώο POS)06/2024
6Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών09/2024
7Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ09/2024
8Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιακή αποδοχή καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ08/2024
9Καταγραφή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των ΥΕΔΔΕ, στο CMT ELENXIS των ΥΕΔΔΕ06/2024
16Ψηφιοποίηση α) της διαδικασίας υποβολής του δελτίου κίνησης (transit log),
β) της έκδοσης του δελτίου κίνησης (transit log)
α)07/2024
β)12/2024
20Σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων06/2024
23Ψηφιοποίηση της βεβαίωσης οφειλής03/2024
24Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) – Λοιπά ΝΠ και Οντότητες09/2024
26Διακοπή εργασιών επιχείρησης (ΦΠ-ΝΠ)04/2024
27Μεταβολές ΦΠ μη επιτηδευματίες- χωρίς διαλειτουργικότητες09/2024
28Ταυτοποίηση επωνυμικών στοιχείων με αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας05/2024
29Δυνατότητα ενημέρωσης του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων και διαδικασία για υποβολή εκκρεμών δηλώσεων06/2024
30Μεταβολή εργασιών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (καταστατικές αλλαγές όπως εκπροσώπηση, μέλη, κλπ.)10/2024
31Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης09/2024
32Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου09/2024
33Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις06/2024
34Βεβαιώσεις Μητρώου με ενσωμάτωση QR Code (Ιστορικό)04/2024
35Πλατφόρμα φορολογικής κατοικίας12/2024
36Ποιοτική Βελτίωση στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων: α) Διόρθωση ασυμφωνιών στη βάση Μητρώου Φορολογουμένων, β) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Φυσικών Προσώπων, γ) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων12/2024
38Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή εργολαβικών (αρ. 19 Ν. 820/78)05/2024
39Έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής από κινητό (myDATAapp)09/2024
40Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)09/2024
41Διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο09/2024
42Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για θανόντες μέσω myProperty από συμβολαιογράφο05/2024
43Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για τροποποιητικές δηλώσεις06/2024
45Εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων για δηλώσεις που υποβάλλονται στο myProperty.11/2024
46Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων μέσω του myProperty07/2024
47Επέκταση και αναβάθμιση ψηφιακής εφαρμογής ΦΜΑ και δωρεών/γονικών παροχών για λοιπές κατηγορίες δηλώσεων12/2024
48Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων από τις ΔΟΥ06/2024
49Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων12/2024
50Πρόσβαση των Τελωνειακών Αρχών στο webservice του ΕΦΚΑ για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους10/2024
51Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας σε αναπήρους10/2024
56Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/197505/2024
57Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων με βάση τις διατάξεις του αρ. 57 του ν. 4646/201909/2024
58Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ψηφιακού τέλους συναλλαγών12/2024
59Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2020/285 σχετικά με την αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων12/2024
73Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων α) ΦΠΑ/Παρακρατούμενοι/ΝΠ, β) Ε1α) 07/2024, β) 10/2024


Η λίστα των 17 δράσεων της ΑΑΔΕ

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1Έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (φορολογικό έτος 2023)12/2024
2Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 3α του ν.4174/2013 (για τα φορολογικά έτη 2020-2021)10/2025
3Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών12/2024
4Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας10/2024
5Διενέργεια διασταύρωσης δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 202211/2024
6Δημιουργία πλατφόρμας αμφισβήτησης τεκμηρίων επιτηδευματιών βάσει του ν. 5073/202304/2024
8Εντοπισμός αδήλωτων αγοροπωλησιών ακινήτων έτους 201812/2024
9Αξιοποίηση δεδομένων myDATA για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 202212/2024
10Υλοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»09/2024
11Έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος χωρίς την υποβολή δήλωσης06/2024
12Ενημέρωση ανά 3μηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους09/2024
13Καταχώρηση στοιχείων θανόντων στο myProperty (μεταφορά από χειρόγραφο βιβλίο)04/2024
14Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ12/2024
15Ενέργειες για την εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης της φορολογικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση06/2024
16Διεξαγωγή έρευνας και μέτρηση αντίληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΑΑΔΕ, μέσω του καθορισμού σχετικού δείκτη, κατά α) την έναρξη και β) λήξη των δράσεων της Στρατηγικής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.α) 06/2024, β) 06/2026
17Διεξαγωγή ετήσιας έρευνας για την ικανοποίηση φορολογουμένων: α) έναρξη ενεργειών έρευνας β) ολοκλήρωσηα) 05/2024, β) 12/2024

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!