Επιστολή της “Εληάς” στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για την αποκομιδή των απορριμμάτων Επιστολή της “Εληάς” στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για την αποκομιδή των απορριμμάτων
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών “Εληά” προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για το ιδιαίτερα επικίνδυνο ζήτημα της συσσώρευσης οικιακών και εξω-οικιακών... Επιστολή της “Εληάς” στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών “Εληά” προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για το ιδιαίτερα επικίνδυνο ζήτημα της συσσώρευσης οικιακών και εξω-οικιακών απορριμμάτων στην περιφέρεια της Σαλαμίνας.

Με αυτή την κίνηση, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια καταστροφική εξέλιξη εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος, δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο “θολώματος” των ευθυνών ή συγκάλυψης της εδώ και καιρό εξαιρετικά επικίνδυνης κατάστασης. Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη μας προσπάθεια, υπό την απειλή των ευθυνών που θα αποδοθούν σε περίπτωση απευκταίου ενδεχομένου, θα οδηγήσει στις αυτονόητες ενέργειες αποκομιδής που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.

Η επιστολή της “ΕΛΗΑΣ”

error: Content is protected !!