Στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας μέχρι τον Σεπτέμβριο! Στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας μέχρι τον Σεπτέμβριο!
Όλη η διαδικασία που οδηγεί σε άμεσο κούρεμα των προστίμων καθώς και την πληρωμή τους σε δόσεις Τη δυνατότητα να μειωθούν έως και 50%... Στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας μέχρι τον Σεπτέμβριο!

Όλη η διαδικασία που οδηγεί σε άμεσο κούρεμα των προστίμων καθώς και την πληρωμή τους σε δόσεις

Τη δυνατότητα να μειωθούν έως και 50% τα πρόστιμα της Εφορίας, εφόσον πληρωθούν στους επόμενους πέντε μήνες, έχουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι στο διάστημα αυτό θα λάβουν «ραβασάκια» από την Εφορία.Την έκπτωση στο ύψος του προστίμου προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος (ν. 5104/2024) που ήδη τέθηκε σε ισχύ, ωστόσο θα ισχύσει για ένα μεταβατικό διάστημα, μέχρι να αλλάξει ριζικά το καθεστώς της αντιμετώπισης των προστίμων.

Αναλυτικότερα, με διάταξη του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ο οποίος επικαιροποιήθηκε με τον νέο φορολογικό νόμο) οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους θα γίνει φορολογικός έλεγχος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, μπορούν να γλιτώσουν το 50% των προστίμων που προβλέπονται για τις παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν, εφόσον, μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου:  • Υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.
  • Δηλώσουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη την οποία πρόκειται να του προσδιορίσει ο έλεγχος ή θα του έχει καταλογιστεί με βάση την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
  • Πληρώσουν τα ποσά των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.


Αλλάζει το σύστημα από 1η Οκτωβρίου 

Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2024, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα μείωσης των προστίμων σε όσους παραδέχονται τη φοροδιαφυγή την οποία εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Αναλυτικότερα το νέο πλαίσιο θα λειτουργεί ως εξής:

  • Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50% εάν γίνει παραδοχή των παραβάσεων μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και πριν την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Προϋπόθεση για τη μείωση των προστίμων είναι, στην μεν πρώτη περίπτωση, να υποβληθούν οι σχετικές εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πριν την κοινοποίηση της πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στην δε δεύτερη περίπτωση να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.
  • Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).
  • Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
  • Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.


Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά τη μείωση των προστίμων θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1 Οκτωβρίου 2024.

Το υπόλοιπο 75% της οφειλής θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή να εναλλακτικά θα μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 48 δόσεων.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!