Χάνουν 73 ημέρες ανά έτος στο κυνήγι οφειλετών οι ελληνικές εταιρείες Χάνουν 73 ημέρες ανά έτος στο κυνήγι οφειλετών οι ελληνικές εταιρείες
Δυόμισι μήνες περίπου δαπανούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να «κυνηγούν» τους οφειλέτες τους, κάτι που σημαίνει ότι χρόνος, χρήμα και ανθρώπινοι πόροι δεν αξιοποιούνται... Χάνουν 73 ημέρες ανά έτος στο κυνήγι οφειλετών οι ελληνικές εταιρείες

Δυόμισι μήνες περίπου δαπανούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να «κυνηγούν» τους οφειλέτες τους, κάτι που σημαίνει ότι χρόνος, χρήμα και ανθρώπινοι πόροι δεν αξιοποιούνται σε κάτι πιο παραγωγικό. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή ετήσια μελέτη για τις πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων που διενήργησε η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum, οι ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν κατά μέσον όρο την εβδομάδα 10,3 ώρες –που αντιστοιχούν σε 73 εργάσιμες ημέρες ετησίως– για θέματα διαχείρισης πληρωμών, ενώ για το προηγούμενο έτος ήταν 78 ημέρες.Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην έρευνα υπάρχουν μερικά ακόμη ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα: πρώτον, το 65% εκτιμά ότι οι εκπρόθεσμες πληρωμές από τους πελάτες θα αυξηθούν εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, δεύτερον, αν και έχει ενσωματωθεί εδώ και χρόνια η κοινοτική οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών, το 51% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα από την Ελλάδα δήλωσε ότι δεν την εφαρμόζει, το 66% δεν διαθέτει κώδικα δεοντολογίας με στόχο την ενθάρρυνση της κουλτούρας άμεσων πληρωμών, ενώ το 59% δεν συμμετέχει σε σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες.Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (43%) θέτουν ως βασική προτεραιότητα για το 2024 την ανάπτυξή τους. Ακόμη, το 65% δηλώνει ότι η διαμόρφωση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη και σημαντική επένδυση. Αντιστοίχως, το 55% προσβλέπει σε ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά και τέσσερις στις δέκα σε επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα από την Ελλάδα, αλλά και κατά μέσον όρο πανευρωπαϊκά (49%), δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναπτυχθούν διεθνώς, αλλά οι πρακτικές προκλήσεις στο back office, π.χ. η διαχείριση πληρωμών και ταμειακών ροών, τις εμποδίζουν. Ενδιαφέρον έχει η αναφορά των ελληνικών επιχειρήσεων στο υψηλό κόστος δανεισμού. Το 62% ανέφερε ότι αυτό καθιστά τις ελληνικές επιχειρήσεις επιφυλακτικές ως προς τις επενδύσεις, ποσοστό κατά 13% υψηλότερο συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν και ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, το 55% των επιχειρήσεων από την Ελλάδα που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι αναμένει συνέχιση της αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που τις καθιστά ακόμη πιο επιφυλακτικές κατά τον σχεδιασμό δανεισμού και δαπανών.Η έρευνα της Intrum διενεργήθηκε σε 25 ευρωπαϊκές χώρες κατά το διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2023 έως 12 Μαρτίου 2024. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 240 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από 15 κλάδους της ελληνικής αγοράς.

moneyreview.grerror: Content is protected !!