Ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ σε 1.300.000 φορολογούμενους για τις αυτόματες δηλώσεις! Ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ σε 1.300.000 φορολογούμενους για τις αυτόματες δηλώσεις!
Ποιες είναι οι προθεσμίες που πρέπει να προσέξουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που θα λάβουν το μήνυμα από τη φορολογική Αρχή Την αποστολή e-mail... Ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ σε 1.300.000 φορολογούμενους για τις αυτόματες δηλώσεις!

Ποιες είναι οι προθεσμίες που πρέπει να προσέξουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που θα λάβουν το μήνυμα από τη φορολογική Αρχή

Την αποστολή e-mail στους περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενους οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την αυτόματη οριστικοποίηση και υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης ξεκίνησε από χθες το βράδυ η ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, εφόσον το μοντέλο της αυτόματης υποβολής κριθεί επιτυχημένο, τότε θα εφαρμοστεί και για την αυτόματη πλήρη προσυμπλήρωση και υποβολή και των φορολογικών δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών, των εισοδηματιών και σε επόμενη φάση και των επιχειρήσεων.Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αποστέλλει e-mail σε μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, ότι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που προσυμπλήρωσε το Taxisnet και να υποβληθεί η δήλωσή τους αυτόματα από το σύστημα.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναγράφεται ότι έχει προσυμπληρωθεί η δήλωσή τους με βάση τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα η ΑΑΔΕ και έχει υπολογιστεί ο φόρος ή η επιστροφή που αναλογεί.

Εφόσον τα στοχιεία είναια κριβή και δεν υπάρχουν άλλα που θα πρέπει να αναγραφούν τότε δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο, και η δήλωσή τους θα υποβληθεί αυτόματα την Τρίτη, 2 Ιουλίου.

Κατόπιν, και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων την 26η Ιουλίου, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία.Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο του μηνύματος που στέλνει νη ΑΑΔΕ σε 1.300.000 φορολογούμενους είναι το ακόλουθο:
Αποδέκτης:  ο φορολογούμενος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας, και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες. Ειδικότερα:
α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή σας υποβληθεί είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μας, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.

β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας « Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας.
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!