Φορολογικές δηλώσεις 2024: Οι 4 κωδικοί SOS για τις επιστρεπτέες προκαταβολές Φορολογικές δηλώσεις 2024: Οι 4 κωδικοί SOS για τις επιστρεπτέες προκαταβολές
Μετά το «κούρεμα» ως και 75% των δανείων που έλαβαν, οι φορολογούμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος περίπου 3 δις. ευρώ σε έως και... Φορολογικές δηλώσεις 2024: Οι 4 κωδικοί SOS για τις επιστρεπτέες προκαταβολές

Μετά το «κούρεμα» ως και 75% των δανείων που έλαβαν, οι φορολογούμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος περίπου 3 δις. ευρώ σε έως και 96 άτοκες δόσεις.

Οδηγίες για τους κωδικούς του εντύπου Ε1 όπου  συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους 2023 παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να διευκολύνει τους επαγγελματίες οι οποίοι έλαβαν κρατικά δάνεια.Η ΑΑΔΕ αναφέρει τους κωδικούς που πρέπει να δηλωθεί το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του έτους 2023 από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο της πανδημίας και των lockdown περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 8,3 δις. ευρώ μέσω των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά το «κούρεμα» ως και 75% των δανείων που έλαβαν, οι φορολογούμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος περίπου 3 δις. ευρώ σε έως και 96 άτοκες δόσεις.Ειδικότερα:

  • Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2023 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού,προσυμπληρώνονται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του εντύπου Ε1.
  • – Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2023 (καταβληθέν ποσό), συμπληρώνεται στους κωδ. 727-728 του εντύπου Ε1 «…η) για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί


Ποιοι επιστρέφουν τα κρατικά δάνεια

Υπεύθυνοι για την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι όσοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση καθώς αυτούς κυνηγάει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός σε περίπτωση που δεν πληρώνουν τις δόσεις της οφειλής.

Από τη στιγμή που η οφειλή έχει βεβαιωθεί, το χρέος κληρονομείται σε συνυπόχρεους ενώ αν η επιχείρηση εξαγοράστηκε ή συγχωνεύθηκε, το νέο σχήμα είναι υπεύθυνο για την εξόφληση του επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι  στις 30 Απριλίου έληξε η προθεσμία που είχε δώσει η αρμόδια επιτροπή για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από εκείνους που για διάφορους λόγους δεν έλαβαν κρατικά δάνεια.Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα επανεξέτασης, θα ενημερωθούν ψηφιακά από την ΑΑΔΕ, μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ποσό ενίσχυσης προς καταβολή.Οι καταβολές

Για τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν ενίσχυσης τους, αφαιρείται το ποσό της ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί. Όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δικαιωθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Η καταβολή τυχόν ποσών ενισχύσεων που προκύπτουν καταβάλλονται στις αιτούσες επιχειρήσεις μόνο εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:  1. Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ, κατά την κρίση της, ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης,  και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων κατά τα έτη 2017 και επόμενα, που συνιστούν φοροδιαφυγή
  2. Δεν έχουν πραγματοποιήσει παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.
  3. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

imerisia.gr

error: Content is protected !!