Προσοχή: Aυτές είναι οι «καμπάνες» για όσους αποκρύπτουν τα βιβλία από την εφορία Προσοχή: Aυτές είναι οι «καμπάνες» για όσους αποκρύπτουν τα βιβλία από την εφορία
Τα διασφαλιστικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν Τι γίνεται όταν οι εταιρείες αυτές έχουν φορολογικές οφειλές άνω των 150.000 ευρώ και δεν επιδεικνύουν τα... Προσοχή: Aυτές είναι οι «καμπάνες» για όσους αποκρύπτουν τα βιβλία από την εφορία

Τα διασφαλιστικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν

Τι γίνεται όταν οι εταιρείες αυτές έχουν φορολογικές οφειλές άνω των 150.000 ευρώ και δεν επιδεικνύουν τα λογιστικά τους βιβλία κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επικυρώνει τη δυνατότητα επιβολής διασφαλιστικών μέτρων εις βάρος των διοικητικών προσώπων ανωνύμων εταιρειών για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όταν οι εταιρείες αυτές έχουν φορολογικές οφειλές άνω των 150.000 ευρώ και δεν επιδεικνύουν τα λογιστικά τους βιβλία κατά τη διάρκεια ελέγχων.Τα διασφαλιστικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν περιλαμβάνουν:

  • Δέσμευση Καταθέσεων: Δέσμευση του 50% των τραπεζικών καταθέσεων των διοικητικών προσώπων.
  • Απαγόρευση Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων: Μη χορήγηση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω προσώπων.


Η απόφαση του ΣτΕ υπογραμμίζει ότι τα διοικητικά πρόσωπα, όπως διευθυντές, διαχειριστές και διευθύνοντες σύμβουλοι, φέρουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τις φορολογικές οφειλές της εταιρείας.

Κρίσιμο χρονικό σημείο για την επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία τα διοικητικά πρόσωπα αρνούνται να παραδώσουν τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία στην φορολογική αρχή, απαραίτητα για την εκπόνηση φορολογικού ελέγχου. Η άρνηση αυτή αποτελεί την παράβαση που ενεργοποιεί την επιβολή του φόρου, ανεξάρτητα από την εταιρική χρήση στην οποία αναφέρεται η μη πληρωμή.Remaining Time-0:00FullscreenMuteΗ απόφαση αυτή του ΣτΕ ενισχύει τη θέση της φορολογικής διοίκησης και του δημοσίου συμφέροντος, καθιστώντας σαφές ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παροχής λογιστικών βιβλίων οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες για τα διοικητικά πρόσωπα των εταιρειών. Η έμφαση στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της επιβολής αυστηρών μέτρων αποτελεί σημαντικό βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας.Συμπερασματικά, η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της φοροδιαφυγής και στην διασφάλιση ότι τα διοικητικά πρόσωπα των εταιρειών θα φέρουν τις ευθύνες τους απέναντι στο δημόσιο, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλομένων φόρων και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον.evima.gr

error: Content is protected !!