Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου: Στις 31 Ιουλίου η «μαύρη λίστα» – Ένα μήνα αργότερα με ΚΥΑ των υπ. Οικονομικών και Εργασίας Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου: Στις 31 Ιουλίου η «μαύρη λίστα» – Ένα μήνα αργότερα με ΚΥΑ των υπ. Οικονομικών και Εργασίας
Στις 31 Ιουλίου – αντί στις 30 Ιουνίου όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός – πρόκειται να αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό κόμβο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων... Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου: Στις 31 Ιουλίου η «μαύρη λίστα» – Ένα μήνα αργότερα με ΚΥΑ των υπ. Οικονομικών και Εργασίας

Στις 31 Ιουλίου – αντί στις 30 Ιουνίου όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός – πρόκειται να αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό κόμβο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η «μαύρη λίστα» των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Την αναβολή της ανάρτησης για έναν μήνα προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, καθώς οι οφειλές αφορούν και την  Εφορία και τον ΕΦΚΑ.Η δημόσια ανακοίνωση των μεγαλοφειλετών γίνεται στο πλαίσιο του νόμου 3943/2011 με στόχο την διαπόμπευσή τους προκειμένου να πιεστούν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 107 δισεκ. ευρώ. Ζητούμενο η ενίσχυση των εισπράξεων από παλαιά χρέη καθώς και η συγκράτηση των νέων.

Η λίστα που δόθηκε πέρυσι στην δημοσιότητα περιλάμβανε 27.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις πολλές από τις οποίες είναι κλειστές ή έχουν πτωχεύσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά τα χρέη τους μολονότι δεν μπορούν να εισπραχθούν εξακολουθούν να συνυπολογίζονται.       Ειδικότερα στο τέλος του επόμενου μήνα θα …εκτεθούν στη δημοσιότητα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  • Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  • Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).


Για τα φυσικά πρόσωπα στη λίστα θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.Ωστόσο ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι οφειλές (ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια ύψους και παλαιότητας), οι οποίες:  • Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  • Τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
  • Έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Οι οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων και:
  • Των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος – ertnews.gr

error: Content is protected !!