«Τελεσίγραφο» για υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ «Τελεσίγραφο» για υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», το Υπουργείο... «Τελεσίγραφο» για υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το β΄ τρίμηνο του 2024 μέσω του αρχείου «ARREARS202406_» στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) το αργότερο μέχρι την 15η.07.2024.Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Σε περίπτωση που το αρχείο αποσταλεί με e-mail ή μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ, θα απορρίπτεται.Το Υπουργείο επισημαίνει επίσης  ότι η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει βασική προτεραιότητα για το σύνολο των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.

Το Υπουργείο καλεί του Δήμους και τις Περιφέρειες το επόμενο διάστημα να δώσουν προτεραιότητα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και των εκκρεμών οφειλών που τείνουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30η Ιουνίου του 2024.Ακολουθεί το έγγραφο του ΥΠΕΣ:

aftodioikisi.gr

error: Content is protected !!