Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πώς μπορείτε να «διορθώσετε» τα προσυμπληρωμένα ποσά του Ε1 Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πώς μπορείτε να «διορθώσετε» τα προσυμπληρωμένα ποσά του Ε1
Με τον χρόνο συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι διαφωνούν με τα προσυμπληρωμένα ποσά που... Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πώς μπορείτε να «διορθώσετε» τα προσυμπληρωμένα ποσά του Ε1

Με τον χρόνο συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι διαφωνούν με τα προσυμπληρωμένα ποσά που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματά τους και θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση με «επιφύλαξη».

Για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη στους προσυμπληρωμένους κωδικούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:Μεγάλο φινάλε και υπερθέαμα με «κούπες» αποκλειστικά στο Novasports!
Τα ποσά που αφορούν εισοδήματα και φόρους που έχουν παρακρατηθεί εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι εργοδοτικοί φορείς (ιδιώτες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία). Εάν είναι λανθασμένα και ο εργαζόμενος διαφωνεί, τότε οι σχετικές διορθώσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα-εργοδότη, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να υποβάλει νέα δήλωση, προκειμένου να διορθωθούν τα τυχόν λάθη. Στην περίπτωση που δεν διορθωθούν τα όποια λάθη υπάρχουν στη βεβαίωση, σύμφωνα πάντα με τον εργαζόμενο, και λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη».Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο. Υ. εντός της προβλεπόμενης, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.

Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!