Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ υπουργείων η ζωή των σεισμόπληκτων στον καταυλισμό της Νίκαιας Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ υπουργείων η ζωή των σεισμόπληκτων στον καταυλισμό της Νίκαιας
Αθήνα, 12 Απριλίου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗΠρος: τον Υπουργό Υγείας            τον Υπουργό Εσωτερικών            τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών            τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων            τον Υπουργό... Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ υπουργείων η ζωή των σεισμόπληκτων στον καταυλισμό της Νίκαιας

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
            τον Υπουργό Εσωτερικών
            τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
            τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
            τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Θέμα: Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ υπουργείων η ζωή των σεισμόπληκτων στον καταυλισμό της Νίκαιας

Στις 15 Ιουλίου 2020 κατέθεσα ερώτηση για τον καταυλισμό σεισμόπληκτων του 1999 στη Νίκαια (Α.Π. 8270) και με το υπ’ Α.Π. 27767/28-7-2020 έγγραφο του δήμου Νίκαιας-Ρέντη, ενημερώθηκα πως «Ο χώρος που παραχωρήθηκε για τη στέγαση των σεισμοπλήκτων του 1999 είναι ιδιοκτησίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και όχι του Δήμου. Σε αυτό το πλαίσιο, για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης που αφορά στον εν λόγω χώρο, την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανωτέρω κύριος του ακινήτου. Ο καταυλισμός σεισμοπλήκτων στον οποίο στεγάστηκαν 39 οικογένειες σε 54 οικίσκους, λειτουργεί στην Νίκαια από τις 13/1//2000. Από τις 39 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στον καταυλισμό, οι 22 ήταν κάτοικοι Νίκαιας και οι 17 ήταν κάτοικοι άλλων Δήμων (Ρέντη, Ταύρου, Αθήνας). Από τις 39 οικογένειες οι 12 οικογένειες φιλοξενήθηκαν για κοινωνικούς λόγους, μετά από άκαρπες προσπάθειες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νίκαιας, για φιλοξενία τους σε Ξενώνες Κοινωνικής Προστασίας. Από την εγκατάστασή τους ο Δήμος, με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, συνέδραμε τους οικισθέντες με τις εξής υπηρεσίες: εμβολιασμό και Οδοντιατρικό έλεγχο στα παιδιά των οικιστών, παρακολούθηση της σχολικής φοίτησης, πολιτιστική διαπαιδαγώγηση, καθαριότητα χώρων, αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων). Παρά το γεγονός ότι τα συμβόλαια όλων των οικιστών έληξαν το 2002, κάποιοι οικιστές παρέμειναν στον καταυλισμό. Σε καταγραφή τους στις 21/3/2016, τα δεδομένα είχαν ως εξής: Α) 12 οικίσκοι κατοικούνταν εκ των οποίων ο ένας οικίσκος ήταν καμένος. Από τους οικιστές των ως άνω οικίσκων 5 οικογένειες παρέμεναν για κοινωνικούς λόγους και οι υπόλοιπες οικογένειες ήταν σεισμόπληκτες. Β) 2 οικίσκοι δεν κατοικούνταν. Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι τρεις επιπλέον οικίσκοι αφορούσαν σε τρεις οικιστές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από το Δήμο Νέας Ιωνίας το έτος 2012. Η μία εκ των τριών οικιστών είχε αποβιώσει. Τέλος, για το θέμα των οφειλών προς τη ΔΕΗ και πιθανόν άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας, ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τυχόν διευθέτησή τους.»

Ακολούθως, το Υπουργείο Υγείας με το υπ’ Α.Π. 45505/1-12-2020 έγγραφό του αντιστοίχως ενημέρωνε, «Ο καταυλισμός συνίσταται σε περιφραγμένη οικοπεδική έκταση έναντι του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, εντός της οποίας υπάρχουν πρόχειρα οικήματα-μη μόνιμης κατασκευής τα οποία κατά την εγκατάστασή τους είχαν σύνδεση με τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και έφεραν μετρητή κατανάλωσης ρεύματος της ΔΕΗ.  Τα οικήματα που κατοικούνται σήμερα ανέρχονται σε είκοσι (20). Τα κατοικούμενα οικήματα έχουν στο σύνολό τους παροχή νερού από το δημοτικό δίκτυο και σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα, για τα οποία δεν καταβάλλονται δαπάνες από τους διαμένοντες.  Αντίθετα, παροχή ρεύματος διαθέτουν 3-4- οικήματα, ενώ στα υπόλοιπα έχει διακοπεί η ρευματοδότηση από το 2013.  Εξωτερικά του καταυλισμού έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής απορριμμάτων ενώ τη μέριμνα για την καθαριότητα και αποψίλωση των κοινόχρηστων χώρων του (εσωτερικοί διάδρομοι κ.λ.π.) έχουν τα μέλη αυτού.  Τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης φθορών στα δίκτυα και στα οικήματα πραγματοποιούνται με μέριμνα και δαπάνη των μελών του καταυλισμού.  Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ανάγκη αποψίλωσης των εξωτερικών χώρων του καταυλισμού, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ανθυγιεινές καταστάσεις ή άλλα θέματα που να άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, συγκεκριμένα δεν διαπιστώθηκαν στάσιμα ή 2 ρέοντα υγρά, δεν υπήρχαν σωρεύσεις απορριμμάτων ή ογκωδών αντικειμένων που να δημιουργούν δυνητικές εστίες ανάπτυξης τρωκτικών και εντόμων, δεν διαπιστώθηκε παρουσία τρωκτικών ή ασυνήθιστη δραστηριότητα εντόμων και δεν διαπιστώθηκαν δυσοσμίες ή άλλες οχληρές καταστάσεις που να επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Τέλος, επισημαίνεται ότι θέματα διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης των σεισμοπλήκτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συνερωτώμενων Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταφορών & Υποδομών.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως έχουν περάσει 21 χρόνια και η ζωή αυτών των ανθρώπων παραμένει στάσιμη και μάλιστα υπό σταθερά προβληματικές συνθήκες διαβίωσης,          

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

  1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την μετεγκατάσταση των ανθρώπων που διαμένουν 21 χρόνια στον καταυλισμό της Νίκαιας;
  2. Ποια η κοινωνική μέριμνα για τους συμπολίτες μας που διαμένουν στον καταυλισμό της Νίκαιας;
  3. Δεδομένου πως σε αντίστοιχους καταυλισμούς η παρουσία της Δημοτικής Αρχής είναι τακτική ώστε να διαπιστώνονται τυχόν ελλείψεις και προβλήματα των συνανθρώπων μας, πότε επισκέφθηκε τελευταία η Δημοτική Αρχή τον καταυλισμό και ποια τα πορίσματα αναφορικά με θέματα διαβίωσης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας;
  4. Ποια πρωτοβουλία θα αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ελέγξει και να εξασφαλίσει αφενός την παροχή ρεύματος σε όλα τα καταλύματα του χώρου, μέχρι τη μετεγκατάσταση καθώς και το λογαριασμό ΔΕΗ συμπολίτη μας που διαμένει εκεί από τον καταυλισμό της Νέας Ιωνίας και για τον οποίο, με μηδενική οφειλή δεν αναλαμβάνει η ΔΕΗ να του παράσχει ηλεκτρικό;
  5. Δεσμεύεται η Κυβέρνηση πως ο Διοικητής του Νοσοκομείου Νίκαιας δεν θα μετατρέψει το χώρο σε πάρκινγκ, όπως είχε ενημερώσει σχετικά τους διαμένοντες πριν μερικούς μήνες, μέχρι η Πολιτεία να αναλάβει τη μετεγκατάσταση των εκεί συνανθρώπων μας;
  6. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα υπάρξουν προκειμένου οι συνάνθρωποί μας να προσφέρουν εργασία στο δήμο Νίκαιας-Ρέντη με βάση τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες του δήμου;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

error: Content is protected !!