Ομόφωνο ψήφισμα Δ.Σ για την ανάρτηση των Δασικών χαρτών Ομόφωνο ψήφισμα Δ.Σ για την ανάρτηση των Δασικών χαρτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ Σήμερα 29 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στην 6′1 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία σύμφωνα με... Ομόφωνο ψήφισμα Δ.Σ για την ανάρτηση των Δασικών χαρτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα 29 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στην 6′1 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία σύμφωνα με την υπαριθμ. 60249/22.9.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, συζητήθηκε το θέμα που αψορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών,

Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαμαρτύρεται και εκφράζει την έντονη διαφωνία του για το περιεχόμενο των δασικών χαρτών που αφορούν την Σαλαμίνα.

Οι δασικοί χάρτες έτσι όπως αναρτήθηκαν δεν έλαβαν υπόψη τους την πραγματική εικόνα της Σαλαμίνας και θέτουν σε κίνδυνο τις περιουσίες χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων στο νησί, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Σαλαμίνας. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να αποκαταστήσουν άμεσα την αδικία που έχει γίνει σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων στην Σαλαμίνα.

Η Κ.Ε.Δ.Ε, άμεσα να πάρει θέση και με συντονισμένες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και στον Πρωθυπουργό, να συμπαρασταθεί στους Δημότες

Το παρόν Ψήφισμα να κοινοποιηθεί:

-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων -Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας -Υπουργό Προστασίας του πολίτη -Βουλευτές Β’ Πειραιά -Περιφερειάρχη Αττικής -Αντιπεριφερειάρχη Νήσων -Κ.Ε.Δ.Ε -Τοπικό Τύπο

Ετσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε,

Ο Πρόεδρος Δ. Σ/λίου Καπαραλιώτης Χαράλαμπος                                          
Η Γραμματέας Μιχάλαρου-Γεροντιώτου Σταυρούλα

Τα Μέλη
Υπογραφές παρόντων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

error: Content is protected !!