Διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση για διεξαγωγή των self test από τα φαρμακεία στους τυφλούς & τα άτομα με προβλήματα όρασης Διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση για διεξαγωγή των self test από τα φαρμακεία στους τυφλούς & τα άτομα με προβλήματα όρασης
Αθήνα, 6 Μαΐου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: τον Υπουργό Υγείας Θέμα: Διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση για... Διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση για διεξαγωγή των self test από τα φαρμακεία στους τυφλούς & τα άτομα με προβλήματα όρασης

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση για διεξαγωγή των self test από τα φαρμακεία στους τυφλούς & τα άτομα με προβλήματα όρασης

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) απέστειλε επιστολή στις 29/04/2021 με την οποία διαμαρτύρεται έντονα για την εκκωφαντική σιωπή του Υπουργείου Υγείας και την αδιαφορία του στην έκκληση της να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης ως προς τα self test οι οποίοι λόγω της φύσης της αναπηρίας τους δεν είναι σε θέση να τα διενεργήσουν οι ίδιοι.

Φωτεινή Μπακαδήμα

Αναφέρεται χαρακτηριστικά «Όπως σας εκθέσαμε και στο έγγραφο μας υπ’ αριθμ. 782 της 21ης Απριλίου 2021, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης των μαθητών, καθώς και συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων να διενεργούν self test και να προσκομίζουν το αποτέλεσμα για την προσέλευση στο σχολείο ή στην εργασία τους θεωρούμε αναγκαίο να ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αυτά για λογαριασμό των τυφλών μαθητών και εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω από τους φαρμακοποιούς με πρόβλεψη βεβαίως συμβολικής αμοιβής τους από τον ΕΟΠΠΥ.

Επισημαίνουμε ότι οι τυφλοί μαθητές και εργαζόμενοι που υποχρεούνται να διενεργήσουν self test είναι ελάχιστοι και ως εκ τούτου το κόστος που προκύπτει για την αμοιβή των φαρμακοποιών είναι μηδαμινό.

Επίσης τα εν λόγω άτομα να υποχρεούνται για την προσκόμιση των βεβαιώσεων διεξαγωγής των διαγνωστικών test κάθε Τρίτη και Παρασκευή δεδομένου ότι κάθε Κυριακή τα φαρμακεία είναι κλειστά καθώς και νωρίς το πρωί της Δευτέρας οπότε δεν είναι δυνατόν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης να διεξάγουν τα ως άνω test Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αυτή η παράβλεψη συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο για την προσέλευση στο σχολείο ή την εργασία των τυφλών μαθητών και των τυφλών εργαζομένων, .

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Είναι ενήμερος για την επιστολή;
  2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διεξαγωγής των self tests των τυφλών συνανθρώπων μας και εκείνων που έχουν προβλήματα όρασης;
  3. Θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε τα φαρμακεία να διεξαγάγουν δωρεάν τα self tests για τους τυφλούς συνανθρώπους μας και όσους έχουν προβλήματα όρασης;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

error: Content is protected !!