Υπ. Εργασίας: Από σήμερα, η υποβολή δηλώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών Υπ. Εργασίας: Από σήμερα, η υποβολή δηλώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών
Από σήμερα, Πέμπτη 20/5/2021 έως και τη Δευτέρα 31/5/2021, μπορούν οι επιχειρήσεις κινηματογράφων (ΚΑΔ: 59.14) και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ: 59.13) να υποβάλουν αιτήσεις/υπεύθυνες... Υπ. Εργασίας: Από σήμερα, η υποβολή δηλώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών

Από σήμερα, Πέμπτη 20/5/2021 έως και τη Δευτέρα 31/5/2021, μπορούν οι επιχειρήσεις κινηματογράφων (ΚΑΔ: 59.14) και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ: 59.13) να υποβάλουν αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της σχετικής ΚΥΑ (Β΄ 1820) στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση που μία επιχείρηση κινηματογράφου αιτείται και ως λειτουργούσα και ως κλειστή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΚΥΑ).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, ανεξαρτήτως του πλήθος των δηλώσεων ένταξης, που υποβάλλονται από τους δικαιούχους, υποβάλλεται μόνο μία αίτηση/ δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της ΚΥΑ).

Στην περίπτωση επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ένταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ της ΚΥΑ), καθώς και η δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της ΚΥΑ.

Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία αιτείται για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης και ως επιχείρηση κινηματογράφου και ως επιχείρηση διανομής κινηματογραφικών ταινιών υποβάλλεται μόνο μία αίτηση/δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της ΚΥΑ).

Γ.Μπ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!