Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου ακινήτων έως 27.8.2021 Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου ακινήτων έως 27.8.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 μέχρι την 27.8.2021. Η... Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου ακινήτων έως 27.8.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 μέχρι την 27.8.2021.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά:
Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, ειδικά για το έτος 2021, παρατείνεται μέχρι την 27.8.2021.

taxheaven.gr

error: Content is protected !!