Προσλήψεις για την Πυρασφάλεια από τον Δήμο Σαλαμίνας Προσλήψεις για την Πυρασφάλεια από τον Δήμο Σαλαμίνας
Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοίνωσε την πρόσληψη(15) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, Διάρκειας τριών (3) μηνών, για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή... Προσλήψεις για την Πυρασφάλεια από τον Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοίνωσε την πρόσληψη(15) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, Διάρκειας τριών (3) μηνών, για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων Αναγκών (Πυρασφάλειας). Δείτε την σχετική ανακοίνωση τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά εδώ:

error: Content is protected !!