Β. Κορκίδης στην EuroCommerce: Με περιβαλλοντικά μέτρα να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του νόμου για το κλίμα Β. Κορκίδης στην EuroCommerce: Με περιβαλλοντικά μέτρα να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του νόμου για το κλίμα
«Πράσινα» προγράμματα, ιδιαίτερα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προκειμένου να παρακολουθήσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, ζήτησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου... Β. Κορκίδης στην EuroCommerce: Με περιβαλλοντικά μέτρα να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του νόμου για το κλίμα

«Πράσινα» προγράμματα, ιδιαίτερα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προκειμένου να παρακολουθήσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, ζήτησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην EuroCommerce, Βασίλης Κορκίδης, στην τηλεδιάσκεψη με θέμα το επερχόμενο ευρωπαϊκό πακέτο «Fit for 55».

   Σε ανακοίνωση, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο κ. Κορκίδης, ο πρόεδρος τοποθετήθηκε ως εξής:

   Ένα σύνολο περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του νόμου για το κλίμα. Το ευρωπαϊκό πακέτο «Fit for 55» ή «Έτοιμοι για το 55» πρέπει να είναι κατάλληλο, τόσο για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και τις μεγάλες, ώστε να σημειωθεί ταχεία πρόοδος στην απαλλαγή της ΕΕ από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2050. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ένας μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για όλες τις επιχειρήσεις, ώστε με ευρωπαϊκούς πόρους να επενδύσουν σε πιο πράσινο και ανανεώσιμο εξοπλισμό. Ο «οικολογικός διακόπτης» του συγκεκριμένου πακέτου θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει μόνιμη και προσιτή παροχή φθηνής ενέργειας στις επιχειρήσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Όπως σε κάθε προηγούμενη κλιματική νομοθεσία, έτσι και τώρα, η επιχειρηματικότητα, κάθε δραστηριότητας, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν θα προτείνει τον κλιματικό στόχο της για το 2050. Επιπλέον όμως, χρειάζεται μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων με virtual δοκιμές στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του επερχόμενου πακέτου «Fit for 55», που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή τον Ιούνιο. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 Μαΐου, συζητήθηκε η πρόοδος για μια επιτυχή συνέχεια του νόμου της ΕΕ για το κλίμα. Το Σύνταγμα της ΕΕ λέει «πρώτα η ενεργειακή απόδοση» και αυτό έχει νόημα, γιατί η χρήση λιγότερης ενέργειας μας εξοικονομεί χρήματα, βοηθά όσους αγωνίζονται να θερμάνουν τα σπίτια τους, δεν προσθέτει στις ανάγκες υποδομής δικτύου και αποφεύγει την καύση ορυκτών καυσίμων. Για να σημειωθεί όμως γρήγορη πρόοδος στην απαλλαγή της ΕΕ από τη καύση του άνθρακα, θα πρέπει τα επόμενα χρηματοοικονομικά και κανονιστικά μέτρα να είναι πραγματικά κατάλληλα για την πολυάριθμη σε απασχόληση μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι προφανές, αν θυμηθούμε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98,9% των επιχειρήσεων της ΕΕ, που απασχολούν το 66% των εργαζομένων και στην Ελλάδα είναι το 99,9% με το 88% των εργαζομένων. Είναι σημαντικό το πακέτο «Fit for 55» να παρέχει στην επιχειρηματικότητα ένα μακροπρόθεσμο σταθερό πλαίσιο πολιτικής, με προβλεψιμότητα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε μια μηχανή τροφοδοτείται με ένα συγκεκριμένο είδος ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να μην παραμεριστούν μετά από λίγα χρόνια, λόγω της νέας νομοθεσίας. Χωρίς αυτή τη βεβαιότητα, οι επενδύσεις θα τεθούν σε αναμονή και έτσι περισσότερα οικολογικά προϊόντα και διαδικασίες θα καθυστερήσουν. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο αν θεωρήσουμε ότι η ρευστότητα και η επενδυτική ικανότητα των περισσότερων επιχειρήσεων είναι μειωμένη λόγω της πανδημίας. Αναφορικά με τα μεμονωμένα στοιχεία του πακέτου, τονίζεται ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν την επιλογή συστημάτων υποχρεώσεων και εναλλακτικών μέτρων. Μάλιστα, έως τώρα εναλλακτικά μέτρα έχουν προσφέρει καλές ευκαιρίες για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα ενεργειακής απόδοσης. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την άλλη πλευρά θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται σε μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με προσιτό κόστος, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την οικονομία του υδρογόνου και επιτρέποντας την αποτελεσματική ολοκλήρωση του τομέα, διασφαλίζοντας την τεχνολογική ουδετερότητα. Οι βιώσιμες και πραγματικά φιλικές προς το κλίμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια πρέπει να αποτελούν τον πρωταρχικό ελληνικό στόχο. Το «Fit for 55», παρά το όνομα που του έχει δοθεί, δεν είναι μια εκστρατεία άσκησης, αλλά μια ενέργεια των Βρυξελλών με ένα κρίσιμο επερχόμενο πακέτο αναθεωρημένων νόμων για το κλίμα. Το «55» αντικατοπτρίζει και αναφέρεται στον στόχο μείωσης των καθαρών εκπομπών ρύπων κατά 55% με ενδιάμεσο σταθμό το 2030 και τελικό το 2050, όπως υπέγραψαν οι ηγέτες της ΕΕ στη Συνθήκη του Παρισιού. Ωστόσο, ενώ ο καθαρός στόχος 55% είναι μια αύξηση από το προηγούμενο επίπεδο 40% της ΕΕ, η επιστήμη δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι χαμηλή για να διατηρήσει την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών στους 1,5 °C και την αποφυγή καταστροφικών επιπτώσεων. Το 2020 παγκοσμίως οι φόροι για ρύπους έφτασαν τα 53 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν 18% σε ένα χρόνο. Η ΕΕ μέσω ΕΣΠΑ 2021-27 για φυσικούς πόρους και περιβάλλον έχει προϋπολογίσει να ενεργοποιήσει πόρους 374 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι η ΕΕ αποφάσισε να καθορίσει ένα «καθαρό» στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων, σημαίνει πως πρέπει να εστιάσει στον «οικολογικό διακόπτη» λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με «tailor made» πράσινα προγράμματα προκειμένου να μετατραπεί το «Fit for 55%» σε «Fit for 1.5 °C».

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!