Ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας και οι στόχοι του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους δημάρχους της Αττικής Ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας και οι στόχοι του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους δημάρχους της Αττικής
Τον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» και τους βασικούς πυλώνες του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 παρουσίασε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης... Ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας και οι στόχοι του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους δημάρχους της Αττικής

Τον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» και τους βασικούς πυλώνες του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 παρουσίασε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης σε τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους της Αττικής.

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως το όραμα της Διοίκησης για τον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι να λειτουργήσει ως κεντρικος μηχανισμος υποστήριξης και συνεργάτης στρατηγικής σημασίας για τους 66 δήμους της Περιφέρειας “καθώς θα αποτελέσει ένα νευραλγικό μοχλό για την πρόοδο των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων”.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή την υποστήριξη για την ευόδωση των διαδικασιών ωστε να τελεσφορήσουν τα έργα, γεγονός που σήμερα δεν υφίσταται, όπως είπε, παρά του οτι υπάρχουν προτάσεις για σημαντικά έργα αλλά και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από διάφορα προγράμματα.

Ολοκληρώνοντας διευκρινισε πως ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς των Δήμων αλλά θα προάγει συνέργειες, με στόχο την επίσπευση αναπτυξιακών έργων.

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και τις διευκρινίσεις που ακολούθησαν οι δήμαρχοι ζήτησαν και έλαβαν απαντήσεις σε ειδικότερα θέματα όπως η επέκταση του φυσικού αερίου, η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και η χρηματοδότηση διαδημοτικών έργων οδοποιίας.

Ειδικότερα για τους στόχους του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού μίλησαν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ν. Παπαγεωργίου και Ι. Πάρσαλης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων οτι: Αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων και να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια και τους Δήμους της, αξιοποιώντας το ΠΕΠ Αττικής και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Στόχος, τόνισαν, είναι η πλήρης απορρόφηση πόρων για την ωρίμανση έργων και την ολοκλήρωση σημαντικών πρωτοβουλιών που αποτελούν σημαντικούς άξονες των ΟΤΑ συμβάλλοντας στο σχεδιασμό, την προαγωγή, την ωρίμανση και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων.

Η επικέντρωση γίνεται σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα σε 9 πυλώνες δράσης:

1. Τουρισμός / Εξωστρέφεια

2. Πολιτισμός / Αθλητισμός / Εκπαίδευση

3. Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις

4. Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής

5. Υγεία

6. Ψηφιακή Εποχή

7. Μεταφορές

8. Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων)

9. ‘Ανθρωπος / Κοινωνική Πολιτική

Οι ομιλητές παρουσίασαν τους παρακάτω τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για την περίοδο 2020 – 2023 που στοχεύουν σε μία Περιφέρεια περισσότερο:

Ανταγωνιστική, που θα προσελκύει επενδύσεις και θα λειτουργεί προωθητικά για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Που θα αναπτύσσεται δυναμικά, αξιοποιώντας τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματά της, με έμφαση στην καινοτομία, την ασφάλεια, τη προσβασιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Πράσινη», που θα δείξει το δρόμο προς τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» και κλιματικά ουδέτερο πρότυπο οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, την κυκλική οικονομία και την αειφορεία.

Βιώσιμη που θα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης ο περιφερειάρχης και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης ανέπτυξαν τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού ανάπτυξης και χρηματοδότησης του νέο ΠΕΠ.

«Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο αναξιοποίητο» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τους Δήμους, προχωρά με στρατηγική και ενότητα με στόχο την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος αναφέρθηκαν τα μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής όπως:

Η Ανάπλαση του Φαληρικού μετώπου.

Η αξιοποίηση του Λυσσιατρείου ως κέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η συνέχιση και ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του λεκανοπεδίου με έμφαση στις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Οι παρεμβάσεις – βελτιώσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας σε επιλεγμένα σημεία αστικού ιστού.

Η κατασκευή του παραολυμπιακού αθλητικού κέντρου στη Ραφήνα.

Η συνέχιση, διεύρυνση και επέκταση των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Η ευρύτερη αξιοποίηση και εφαρμογή του εργαλείου των χωρικών επενδύσεων.

error: Content is protected !!