Πολλά έργα από το Δ.Λ.Τ.Σ Πολλά έργα από το Δ.Λ.Τ.Σ
Με λίγα λόγια και πολλά έργα, συνεχίζεται ο ευπρεπισμός των χερσαίων ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας (Δ.Λ.Τ.Σ.) Πολλά έργα από το Δ.Λ.Τ.Σ

Με λίγα λόγια και πολλά έργα, συνεχίζεται ο ευπρεπισμός των χερσαίων ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας (Δ.Λ.Τ.Σ.)

error: Content is protected !!