Εγκαινιάστηκε το ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου Εγκαινιάστηκε το ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, την πρώτη εμβληματική δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την... Εγκαινιάστηκε το ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, την πρώτη εμβληματική δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση της ασθένειας.  
 
Το Κέντρο είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη. Θα συγκεντρώνει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη και θα παρακολουθεί τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης ένας χώρος, στον οποίο όλοι όσοι έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση του καρκίνου, μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συντονίζονται επιστημονικά.

   Επίσης, το Κέντρο θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον υγιεινό τρόπο ζωής (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του καπνίσματος και του αλκοόλ), θα εντοπίζει τα κενά στην έρευνα ή στην πολιτική και θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου και την περίθαλψη των ασθενών.

   Επιστήμονες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Επιτροπής θα διαχειρίζονται το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, το οποίο είναι το δέκατο κέντρο γνώσης της Επιτροπής και το ένατο που θα εγκαινιαστεί υπό την ηγεσία του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Προστίθεται στα Κέντρα που έχουν ήδη ιδρυθεί στους τομείς της βιοποικιλότητας, της βιοοικονομίας, της γεωσκόπησης, της παγκόσμιας επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, των εδαφικών πολιτικών, της μετανάστευσης και της δημογραφίας, της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών, της απάτης στον τομέα των τροφίμων και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και της διερμηνείας.

   ΠΔΡ – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!