Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Κατεβάστε την ΕΔΩ με ένα κλικ! Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Κατεβάστε την ΕΔΩ με ένα κλικ!
Η υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) είναι δήλωση προς δημόσια Αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο... Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Κατεβάστε την ΕΔΩ με ένα κλικ!

Η υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) είναι δήλωση προς δημόσια Αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ:

Με τη δήλωση αυτή το γεγονός ή το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.

Συνήθως χρησιμοποιείται για γεγονότα, των οποίων η απόδειξη είναι δύσκολη έως αδύνατη με άλλον τρόπο (π.χ. κλοπή ή απώλεια αντικειμένου), μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί για διευκόλυνση του πολίτη (σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης αντί για την υποβολή σειράς δικαιολογητικών).

Μπορεί να είναι αυτοτελής ή ενσωματωμένη σε άλλο έντυπο που απευθύνεται στην αρχή αυτήν.

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Γιατί είναι σημαντική η ακρίβεια των δηλωμένων.
Την ευθύνη για την αλήθεια των γεγονότων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση φέρει αυτός που την υπογράφει και η δημόσια αρχή επιτρέπεται να διασταυρώσει το περιεχόμενό της.

Η ψευδής δήλωση ή η απόκρυψη αληθινών γεγονότων με υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αν η ψευδής δήλωση έγινε με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους πάνω από ένα ποσό, η πράξη θεωρείται κακούργημα. Ποινικό αδίκημα διαπράττει και ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εν γνώσει του παραλείπει την άμεση καταμήνυση ψευδούς ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης.

error: Content is protected !!