Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο αλλά θα προκαλέσουν και απώλεια θέσεων εργασίας Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο αλλά θα προκαλέσουν και απώλεια θέσεων εργασίας
Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο, αλλά, θα προκαλέσουν και απώλεια θέσεων εργασίας. Προκειμένου, λοιπόν, οι θετικές επιπτώσεις... Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο αλλά θα προκαλέσουν και απώλεια θέσεων εργασίας

Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο, αλλά, θα προκαλέσουν και απώλεια θέσεων εργασίας. Προκειμένου, λοιπόν, οι θετικές επιπτώσεις των τεχνολογικών καινοτομιών και της τεχνητής νοημοσύνης να υπερκαλύψουν τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να καλύψουν τις νέες ανάγκες σε ψηφιακά επαγγέλματα στην αγορά εργασίας.

Αυτό επισημάνθηκε στην πρόσφατη διαδικτυακή παρουσίαση της επιστημονικής μελέτης με τίτλο «Fintech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ).

Στην παρουσίαση της μελέτης συμμετείχαν ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ο καθηγητής του τμήματος Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, Γιώργος Πάνος, και ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Πραγγίδης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Σοφία Ροδοπούλου.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο κ. Κόλλιας, υπογράμμισε ότι την εποπτεία της έκδοσης αυτής είχε μια συγγραφική ομάδα, αποτελούμενη από εξειδικευμένους καθηγητές, ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και εμπειρογνώμονες από τον χώρο της ελεγκτικής – λογιστικής, καθώς και τον δημοσιονομικό κλάδο. Επίσης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις και στον μετασχηματισμό που θα επιφέρουν τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και των αγαθών οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, προωθώντας σημαντικά τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς θα προωθήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης της χώρας μας στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της ελεγκτικής – λογιστικής.

Οι ομιλητές εστίασαν στις ανακατατάξεις, μετασχηματισμούς και γενικότερα στις προκλήσεις, που θα προκαλέσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό – ελεγκτικό – λογιστικό κλάδο. Όπως επεσήμαναν, από τη μια πλευρά οι τεχνολογικές αυτές καινοτομίες θα αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα στο χρηματοοικονομικό – λογιστικό χώρο. Από τη άλλη πλευρά, όμως, θα προκαλέσουν απώλεια θέσεων εργασίας. Όπως τόνισε ο καθηγητής, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, προκειμένου οι θετικές επιπτώσεις των τεχνολογικών καινοτομιών και της τεχνητής νοημοσύνης να υπερκαλύψουν τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να καλύψουν τις νέες ανάγκες σε ψηφιακά επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Ο κ. Ρουμελιώτης επεσήμανε ότι η ψηφιακή οικονομία έχει ραγδαία ανάπτυξη και έχει αρχίζει να μεταμορφώνει και να μετασχηματίζει τις κοινωνίες. Η ταχύτητα που έχει διεισδύσει και εξελίσσεται, σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, είναι εντυπωσιακή.

Ο καθηγητής Γεώργιος Πάνος μίλησε για τις πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες που δημιούργησαν μια μεγάλη σειρά από νέες τεχνολογικές εφαρμογές στις χρηματαγορές. Παρουσίασε μία εισαγωγική ακαδημαϊκή θεώρηση ως προς το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο στη χρηματοοικονομική τεχνολογία βασισμένη στην ανασκόπηση των ελλειμμάτων σχετικών δεξιοτήτων που αναφέρονται από τις εταιρείες, τους φορείς και τους ειδήμονες διεθνώς, καθώς και στα παραδείγματα που προκύπτουν από τα πρώτα σχετικά διεθνή ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στην χρηματοοικονομική τεχνολογία. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες και τα ενδεχόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τη χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής, Ιωάννης Πραγγίδης, επεσήμανε ότι η 4η βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όρους υπολογιστικής ισχύος, αλγορίθμων ανάλυσης και δημιουργίας μαζικών δεδομένων (big data). Οι εφαρμογές του FinTech έχουν ήδη αρχίσει να έχουν τεράστια απήχηση με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, μαζί με τις ευοίωνες προοπτικές εξέλιξης του FinTech έρχονται και σημαντικές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένους κλάδους θα είναι σημαντική λόγω της ενίσχυσης των αυτοματοποιημένων διαδικασιών στη λήψη μιας σειράς αποφάσεων. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε κακόβουλες ενέργειες και αυξάνει τον κίνδυνο της χειραγώγησης των επιλογών τους. Επίσης, η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης και ο τρόπος λειτουργίας ενός αλγορίθμου, μπορεί να εγείρει δεοντολογικά ζητήματα. Στην άμβλυνση αυτών των επιπτώσεων ο ρόλος του κράτους αλλά και των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να είναι σημαντικός αφενός ορίζοντας το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και αφετέρου χρηματοδοτώντας την έρευνα και ανάπτυξη για καινοτομίες που αυξάνουν την κοινωνική ευημερία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διεξαχθείσα συζήτηση στο κανάλι του ΟΕΕ στο Youtube.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!