Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς ζήτησαν από το υπ. Δικαιοσύνης, παράταση του ωραρίου των υποθηκοφυλακείων της Αττικής Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς ζήτησαν από το υπ. Δικαιοσύνης, παράταση του ωραρίου των υποθηκοφυλακείων της Αττικής
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς ζήτησαν από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνο Αλεξανδρή την παράταση του ωραρίου στα άμισθα και έμμισθα... Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς ζήτησαν από το υπ. Δικαιοσύνης, παράταση του ωραρίου των υποθηκοφυλακείων της Αττικής

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς ζήτησαν από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνο Αλεξανδρή την παράταση του ωραρίου στα άμισθα και έμμισθα υποθηκοφυλακεία της Αττικής για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των δικηγόρων που διενεργούν ελέγχους τίτλων.

Συγκεκριμένα, με τον Πάνο Αλεξανδρή και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Δικαιοσύνης συναντήθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, προκειμένου «να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους στα υποθηκοφυλακεία».

Η αντιπροσωπεία του δικηγορικού σώματος έθεσε στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση:

«1. Ζητήθηκε η διεύρυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης αποκλειστικά των δικηγόρων για τη διενέργεια ελέγχου τίτλων στα άμισθα και έμμισθα υποθηκοφυλακεία της Αττικής, τα οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης (και δεν έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κτηματολογίου).

2. Υπήρξε διαμαρτυρία διότι παρά το ότι οι ισχύουσες ΚΥΑ, μετά την 15.9.2021, δεν προβλέπουν την εξυπηρέτηση με ραντεβού για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων, εντούτοις πολλά υποθηκοφυλακεία εξακολουθούν να λειτουργούν με καθεστώς ραντεβού για τις εγγραπτέες πράξεις, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται στην πράξη η τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας.Για το ζήτημα αυτό η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ήδη υποβάλει αίτημα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έκδοση γνωμοδότησης (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3F43cm0 )

3. Καταγγέλθηκαν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς έναντι δικηγόρων σε συγκεκριμένα υποθηκοφυλακεία καθώς και μακροχρόνιων καθυστερήσεων (για τη χορήγηση ραντεβού, την έκδοση βεβαιώσεων, κ.λπ.).

Για τα φαινόμενα αυτά η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ήδη υποβάλει αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3kuxmY0)

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης:

α) συμφώνησε στην ενιαία επέκταση του ωραρίου σε όλα τα υποθηκοφυλακεία Νομού Αττικής για τη διενέργεια ελέγχου τίτλων αποκλειστικά από δικηγόρους, και επιφυλάχθηκε να μελετήσει, από κοινού με τους συναρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, το ακριβές χρονικό πλαίσιο της διεύρυνσης του ωραρίου.

β) για την κατάργηση του καθεστώτος εξυπηρέτησης με ραντεβού, ανέφερε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το δικηγορικό σώμα, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο (υπ’ αριθ. 58505/9.11.2021), κατά την οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ, τα υποθηκοφυλακεία δεν δύνανται να περιλαμβάνουν το μέτρο του ραντεβού στις αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία τους.

γ) για το ζήτημα των πειθαρχικά ελεγκτέων συμπεριφορών παρέπεμψε στην εισαγγελική αρχή, που κατά νόμο εποπτεύει τα υποθηκοφυλακεία, στην οποία το δικηγορικό σώμα έχει ήδη προσφύγει».

Παν. Τσιμπούκης – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!