Οριστικό! Αυτές είναι οι αλλαγές σε εταιρικά ΙΧ, Ταξί και οχήματα ενοικιάσεων Οριστικό! Αυτές είναι οι αλλαγές σε εταιρικά ΙΧ, Ταξί και οχήματα ενοικιάσεων
Η παρουσίαση του Εθνικού Κλιματικού Νόμου για την απαγόρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών βενζίνης και diesel. Ωστόσο όπως είχε αποκαλύψει το Newsauto.gr το πρώτο... Οριστικό! Αυτές είναι οι αλλαγές σε εταιρικά ΙΧ, Ταξί και οχήματα ενοικιάσεων

Η παρουσίαση του Εθνικού Κλιματικού Νόμου για την απαγόρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών βενζίνης και diesel.

Ωστόσο όπως είχε αποκαλύψει το Newsauto.gr το πρώτο «crash-test» της μετάβασης προς τα καθαρά αυτοκίνητα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023, δηλαδή σε λιγότερο από 13 μήνες και θα αφορά τον κλάδο του Leasing (χρονομίσθωσης)!

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρίας με την υποχρέωση της παρούσης, η δαπάνη αγοράς ή μίσθωσης του νέου εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστά έσοδά της κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος!

Οι δεύτεροι κλάδοι που θα αναγκαστούν να αλλάξουν τα οχήματά τους σε ηλεκτρικά είναι των Ταξί και των εταιρειών ενοικίασης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 όλα τα νέα Ταξί της Αττικής και της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών! Στα οχήματα ενοικιάσεων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το 1/3 των νέων οχημάτων θα είναι επίσης μηδενικών ρύπων!Εδώ αναμένεται να δημιουργηθούν και τα μεγάλα προβλήματα καθώς είναι γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες Ταξί δεν αντιμετωπίζουν την ηλεκτροκίνηση με καλό μάτι και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr αντιπροτείνουν στα Υπουργεία να επιδοτηθούν για την απόκτηση σύγχρονων αυτοκινήτων βενζίνης, diesel ή φυσικού αερίου.

Από την άλλη μεριά η υποχρεωτική απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος για κάθε 3 ταξινομήσεις οχημάτων προς ενοικίαση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον κλάδο καθώς οι στόλοι των οχημάτων προς ενοικίαση σε ποσοστό σχεδόν 70% αφορούν σε μικρά αυτοκίνητα πόλης τα οποία αποκτώνται σε χαμηλές τιμές και βέβαια αντίστοιχα ηλεκτρικά μοντέλα δεν υπάρχουν!

Οπότε η εξίσωση μάλλον δεν θα βγει καθώς θα πρέπει να αντικαταστήσουν χιλιάδες μικρά αυτοκίνητα με οχήματα από την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία των οποίων το κόστος βέβαια είναι πολλαπλάσιο των μικρότερων μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Πάντως στο νομοσχέδιο υπάρχει ένα μικρό «παραθυράκι» σύμφωνα με το οποίο το αργότερο έως τα τέλη του 2023 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επαναξιολογούν από κοινού την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και  τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων…

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμου και επισημαίνεται ότι σταθμοί φόρτισης θα μπορούν να τοποθετούνται σε θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσία του αρμόδιου δήμου…

Τα μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου που δημοσιεύει αποκλειστικά το Newsauto.gr για το νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές για τα εταιρικά, ενοικιαζόμενα ΙΧ και Ταξί στο οποίο επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι:

«1.Από την 01η.01.2025, όλα τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς ενοικίασης και εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί ΟΤΑ Α΄Βαθμού των ως άνω περιοχών. Το αργότερο έως την 31η.12.2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επαναξιολογούν από κοινού την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και  τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 28 δύναται να τροποποιηθεί η ως άνω ημερομηνία εφαρμογής και να επεκταθεί η εφαρμογή των ως άνω μέτρων και σε άλλες περιοχές της χώρας καθώς και να ρυθμιστεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

2.Από την 1η.1.2023 κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται από εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με αγορά. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Αν η εταιρία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τρία (3) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν συνολικά από την 1η.1.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρίας με την υποχρέωση της παρούσης, η δαπάνη αγοράς ή μίσθωσης του νέου εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστά έσοδά της κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

3.Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι με σκοπό την διασφάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και τους στόχους που τίθενται στο ΕΣΕΚ για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

4.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι δήμοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1 υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, έως την 31η.03.2022. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με την απόφαση της παρ. 1.».

5.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που δεν εμπίπτουν σε Σ.Φ.Η.Ο. ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που εμπίπτουν σε αυτό, η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην περ. β` της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α` 82). Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Ειδικότερα, ως προς την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί αυτή δύναται να πραγματοποιείται με κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσία του αρμόδιου δήμου και απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6.Από την 1η.1.2030, όσον αφορά τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών

newsauto.gr

error: Content is protected !!