Τι ισχύει για άδεια, αμοιβή και καραντίνα για ασθενείς με κορονοϊό Τι ισχύει για άδεια, αμοιβή και καραντίνα για ασθενείς με κορονοϊό
Oπου προβλέπονται, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη εντός των τελευταίων 72 ωρών και ο έλεγχος... Τι ισχύει για άδεια, αμοιβή και καραντίνα για ασθενείς με κορονοϊό

Oπου προβλέπονται, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη εντός των τελευταίων 72 ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Εκδοση και διάρκεια πιστοποιητικού νόσησης

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται:

 • κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για COVID-19, εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
 • ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test)

Ισχύς πιστοποιητικού νόσησης

 • Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο.
 • Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31.1.2022
 • Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) διαρκεί 90 ημέρες
 • Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις 90 ημέρες συν μία ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης

Οι εργοδότες πρέπει να ελέγξουν όλα τα πιστοποιητικά νόσησης των εργαζομένων με βάση τα παραπάνω, με δεδομένο ότι κάθε εβδομάδα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση rapid test στην ΕΡΓΑΝΗ και πρέπει να διευρυνθεί από αυτούς αν ο εργαζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις μη διενέργειας rapid test.

Πότε είναι νόμιμη η απουσία εργαζόμενου λόγω νόσησης από κορονοϊό

Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον COVID-19, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test).

ΠΡΟΣΟΧΗ: το παραπάνω αναφέρεται στην απουσία από την εργασία, όχι στις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού νόσησης ή λήψη άδειας ασθενείας από ιατρό που κατατίθεται στον ΕΦΚΑ.

Αδεια ασθενείας λόγω κορονοϊού

 • ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: Αρκεί το αποτέλεσμα του θετικού Rapid test που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο. Δεν αποκλείεται αλλά δεν απαιτείται το θετικό pcr.
 • ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: Θετικό pcr ή Rapid test που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο.

Η νόσηση από COVID-19 λογίζεται ως ασθένεια, με συνέπεια να διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, βάσει των οποίων ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχών ασθενείας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω διατάξεις, με δεδομένο ότι κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Κατά την άδεια ασθενείας ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Συνταγογράφηση άδειας ασθένειας

Για να γίνει αποδεκτή η άδεια ασθένειας που λαμβάνει έγκριση σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση που να αναφέρει ότι διαγνώσθηκε ο εργαζόμενος θετικός σε μοριακό test ή rapid test covid-19 τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής (πυρετός, έντονος βήχας, δυσκολία στην αναπνοή).

Στην εν λόγω ιατρική γνωμάτευση πρέπει να γίνεται σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό του εργαζόμενου που βρέθηκε θετικός στον COVID-19 , ενώ πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες αναρρωτικής άδειας που του χορηγούνται.

Η ασθένεια συνταγογραφείται μέσω της άυλης συνταγογράφησης από ιδιώτη ιατρό συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ ή ιατρό δημόσιας δομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν τα συμπτώματα επιμένουν, ο ιατρός κρίνει το διάστημα της άδειας ασθενείας που απαιτείται για την ανάρρωση του εργαζόμενου.

Κατάθεση άδεια ασθένειας στον ΕΦΚΑ

Την αναρρωτική άδεια καταθέτει ο εργαζόμενος ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, την αποδέχεται ηλεκτρονικά ο εργοδότης και εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ το επίδομα ασθενείας, το οποίο ο εργαζόμενος χορηγεί στον εργοδότη για να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στην μισθοδοσία.

Συνεπώς, όταν ο εργαζόμενος καταθέσει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να ενημερώνετε το λογιστήριο για να γίνει ηλεκτρονική αποδοχή για λογαριασμό του εργοδότη.

Link για οδηγίες ηλεκτρονικής χορήγησης άδειας ασθενείας: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

Ατομα με λοίμωξη από Sars Cov-2: Απομόνωση (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)

• Παραμονή σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

• Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας.

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Ατομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με το νόμο 4722/2020 ΑΡΘ 15

Στο άρθρο 15 του N.4722/2020ορίζεται: «εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ, δύναται:

α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι η ιατρική αυτή γνωμάτευση λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19.»

Καραντίνα για άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με κρούσμα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ

 • Για άτομο εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 10 ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.
 • Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους:
 • • Παραμονή στο σπίτι για 5 ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • • Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
 • • Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ (στενές επαφές) μεταπίπτουν στην κατηγορία ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (νόσηση από covid 19) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες για χορήγηση άδειας ασθενείας.

Αδεια γονέων λόγω νόσησης από κορονοϊό των τέκνων τους

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

imerisia.gr

error: Content is protected !!