Στο χρονοντούλαπο της Εφορίας χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις! Στο χρονοντούλαπο της Εφορίας χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις!
Παραγράφηκαν και οι κινήσεις των τραπεζικών καταθέσεων του έτους 2015, τις οποίες πλέον η Εφορία δεν μπορεί να ελέγξει Παραγράφηκαν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που... Στο χρονοντούλαπο της Εφορίας χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις!

Παραγράφηκαν και οι κινήσεις των τραπεζικών καταθέσεων του έτους 2015, τις οποίες πλέον η Εφορία δεν μπορεί να ελέγξει

Παραγράφηκαν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που αφορούν στα έτη από το 2005 έως και το 2015, τις οποίες η Εφορία δεν πρόλαβε να αποστείλει έγκαιρα τα σημειώματα του ελέγχου και πλέον δεν μπορεί να τις ελέγξει.

Παραγράφηκε επίσης και το δικαίωμα της ΑΑΔΕ να ελέγξει τις κινήσεις των τραπεζικών καταθέσεων του έτους 2015 (και προηγούμενων ετών) καθώς εξέπνευσε η πενταετία εντός της οποίας είχε τη δυνατότητα να τις ελέγξει και να τις διασταυρώσει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που δεν έλαβαν φύλλο ελέγχου ή εκκαθαριστικό σημείωμα, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2021 για φορολογικές τους εκκρεμότητες των ετών 2015, 2012, 2010 και 2005, δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται καθώς οι φορολογικές αρχές, δεν μπορούν να ανοίξουν ξανά τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Για τις υποθέσεις που παραγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες όφειλαν να αποστείλουν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν στη διάθεσή τους ένα 20ήμερο για να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους και να οριστικοποιηθεί η φορολογική υποχρέωση.

Επίσης, θα πρέπει το φύλλο ελέγχου να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντός της προθεσμίας παραγραφής. Οι δύο παράμετροι αυτοί σημαίνουν ότι χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις έχουν παραγραφεί.

Εκτός και αν… 

Τονίζεται όμως, εξαιρούνται της παραγραφής και μπορούν να ανοίξουν οι υποθέσεις προ του 2015, εάν προκύψουν «συμπληρωματικά» στοιχεία.

Συμπληρωματικά είναι τα στοιχεία εκείνα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει η Εφορία, εντός της πενταετίας που είναι ο γενικός κανόνας παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων. Εφόσον εντοπιστεί κάποιο από αυτά, όπως ένα πλαστό ή εικονικό τιμολόγιο, η υπόθεση ανοίγει ξανά και ο χρόνος παραγραφής εκτείνεται στην δεκαετία.

Ωστόσο, στην κατηγορία των «συμπληρωματικών στοιχείων» δεν εμπίπτουν οι τραπεζικές καταθέσεις, μετά από αποφάσεις δικαστηρίων, που έκριναν ότι τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών η Εφορία μπορούσε να τις ελέγξει εντός της πενταετίας.

Αυτό σημαίνει, ότι η Εφορία ακόμη και αν βρει μια ύποπτη κίνηση τραπεζικού λογαριασμού που καταγράφηκε το 2015, δεν μπορεί να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο και να βεβαιώσει φόρους πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν

Οι υποθέσεις οι οποίες πλέον παραγράφηκαν είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2020. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2015, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2016 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Όποια επιχείρηση δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2015 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2021, δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2022. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη παραγραφεί οι υποθέσεις για το έτος 2014 και τα προγενέστερα, εκτός και αν υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία».
  2. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες «ξέχασαν» να υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2018. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2017 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2018, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και φτάνει στα 8 έτη.
  3. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία. Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία,  (π.χ. εικονικά τιμολόγια) από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Σημειώνεται ότι από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
  4. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από την 1η-1-2011 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2010 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2021.
  5. Οι υποθέσεις του έτους 2005. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για τις υποθέσεις της φορολογικής χρήσης του έτους 2005. Σημειώνεται όμως, ότι, με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13, 14, ή 15 έτος, από το έτος υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να εκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!