Συνεχίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής οι ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις» Συνεχίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής οι ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις»
2/03/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής οι ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις» Γ.... Συνεχίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής οι ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις»

2/03/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής οι ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις»

Γ. Πατούλης: «Με τη στενή συνεργασία εξειδικευμένων στελεχών της επιστημονικής κοινότητας προχωράμε στην ενημέρωση και κατάρτιση των υγειονομικών και διοικητικών στελεχών μας σε θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας»

Στο πλαίσιο προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, μετά από πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συνεχίζει τις ενημερωτικές δράσεις για τη «Δημόσια Υγεία και τις Νέες Λοιμώξεις».

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα  28 Φεβρουαρίου 2022 είναι σε εξέλιξη η διοργάνωση εργαστηρίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής. Στόχος των ενημερωτικών συναντήσεων τις οποίες καλούνται να παρακολουθήσουν όλα τα υγειονομικά και διοικητικά στελέχη της Περιφέρειας είναι:

  • Η ενημέρωση σε θέματα δημόσιας υγείας και ειδικότερα της υγειονομικής κατάστασης στην περιφέρεια, στη χώρα καθώς και στην ΕΕ
  • Η παρουσίαση του Προγράμματος της Περιφέρειας για τη Δημόσια Υγεία και τη δυνητική συμβολή της κάθε Περιφερειακής Ενότητας στην ουσιαστική υλοποίησή του  
  • Η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας υγείας

Με αφορμή την εξέλιξη του προγράμματος ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι «Με τη στενή συνεργασία εξειδικευμένων στελεχών της επιστημονικής κοινότητας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, προχωράμε στην ενημέρωση και κατάρτιση  των υγειονομικών και διοικητικών στελεχών  μας  σε θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας. Καλώ όλα τα αρμόδια  στελέχη της Περιφέρειάς μας να λάβουν μέρος στις ενημερωτικές δράσεις οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση και κατάρτισή τους σε ζητήματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη δημόσια υγεία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον το Πρόγραμμα αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τους υπαλλήλους και για τα στελέχη της Περιφέρειας μας  να προτείνουν τις δικές τους ιδέες για δράσεις και να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί των νέων πολιτικών δημόσιας υγείας για τις Περιφέρειες».  

Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, διευθυντές, προϊστάμενοι και στελέχη κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτών των εργαστηρίων να συναντηθούν με την επιστημονική ομάδα του έργου, στην οποία επικεφαλής είναι ο Ομότιμος Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας υγείας, να θέσουν τους προβληματισμούς τους αλλά και να προτείνουν δράσεις, πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!