«Καταγγελίες αρκετών υποψηφίων θετών γονέων για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία των υιοθεσιών» «Καταγγελίες αρκετών υποψηφίων θετών γονέων για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία των υιοθεσιών»
ΕΡΩΤΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 14/03/2022 Των:              Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ:           Τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΘΕΜΑ:           «Καταγγελίες... «Καταγγελίες αρκετών υποψηφίων θετών γονέων για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία των υιοθεσιών»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 14/03/2022

Των:              Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:           Τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ:           «Καταγγελίες αρκετών υποψηφίων θετών γονέων για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία των υιοθεσιών»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση και καταγγελίες από αρκετούς υποψήφιους θετούς γονείς ανά την Επικράτεια, επικρατεί μια άνευ προηγουμένου καθυστέρηση στη διαδικασία των υιοθεσιών αλλά και μη τήρηση των προβλεπομένων με βάση τον νόμο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ήδη από τον Απρίλιο του 2019 υπάρχει ο νόμος 4538/18 που ξεκίνησε την εφαρμογή λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας www.anynet.gr, με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας, δικαιοσύνης και ταχύτητας στο ταίριασμα υποψηφίων θετών και αναδόχων γονιών με τα παιδιά που ζουν στα ιδρύματα. Δυστυχώς όμως, η Πολιτεία επιδεικνύει μεγάλη αργοπορία επί μεγάλο διάστημα στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξελίσσεται γρήγορα η διαδικασία ταιριάσματος των παιδιών του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων με γονείς από το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. Υπάρχουν περιπτώσεις υποψηφίων θετών γονέων των οποίων η αίτηση εκκρεμεί από τα τέλη του 2019. Ενώ ήδη έχουν ολοκληρώσει τη φάση της πρώτης έγκρισής τους από τον/την κοινωνικό λειτουργό της Περιφέρειας και έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων Θετών Γονέων, δεν τους γίνεται καμία πρόταση ταιριάσματος. Σε οχλήσεις τους προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, παίρνουν ως απάντηση ότι δεν υπάρχουν παιδιά προς υιοθεσία. Η όλη αυτή αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους δημιουργεί υπόνοιες ότι γίνονται διακρίσεις ως προς την πρόσκληση σε διαδικασία ταιριάσματος. Βέβαια, όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το αρχικό πνεύμα δημιουργίας της πλατφόρμας της οποίας ο πρωταρχικός σκοπός ήταν η εξάλειψη κάθε παράτυπης και χαριστικής τακτικής που δεν προδιαγράφει το αρμονικό ταίριασμα των χαρακτηριστικών των παιδιών με τους υποψήφιους γονείς. Δυστυχώς, η υποστελέχωση των αρμοδίων φορέων από εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικών λειτουργών αλλά και η μη αξιοποίηση των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του ΣΚΛΕ έχει μοιραία ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ελέγχων. Όλη αυτή η αργοπορία στη διαδικασία των υιοθεσιών έχει ως αποτέλεσμα από τη μια την υπονόμευση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών, της οποίας μείζον εργαλείο είναι οι θεσμοί της αναδοχής και της υιοθεσίας και από την άλλη πολλοί υποψήφιοι γονείς, αποθαρρυμένοι από τις καθυστερήσεις και την έλλειψη διαφάνειας, να παραιτούνται της αίτησής τους αλλά και οικογένειες που πιθανόν να ενδιαφέρονταν να ενισχύσουν τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας να αποτρέπονται. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις οι οποίες στερούν από πολλά παιδιά τη

ζεστή οικογενειακή θαλπωρή και από πολλούς ανάδοχους γονείς τη χαρά ενός παιδιού. Η θέση των παιδιών δεν είναι στα Ιδρύματα αλλά στην αγκαλιά θετών και αναδόχων γονιών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε, ώστε να στηριχθούν και να προωθηθούν στην πράξη οι Θεσμοί Αναδοχής και Υιοθεσίας;
  • Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικών λειτουργών των υπηρεσιών προς υιοθεσία ή αναδοχή, ώστε να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και να εξαλειφθούν οι όποιες υπόνοιες για παράτυπες και χαριστικές τακτικές στη διαδικασία υιοθεσιών;
  • Αναφορικά με την ύπαρξη διαφάνειας, προτίθεσθε να δημοσιοποιήσετε άμεσα τα στοιχεία του αριθμού παιδιών, ιδρυμάτων, αναδοχών και υιοθεσιών, όπως αυτά προκύπτουν από την πλατφόρμα anynet.gr;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

error: Content is protected !!