Μία στις 3 επιχειρήσεις δίνει αυξήσεις βάσει πληθωρισμού – Ποιοι κλάδοι πληρώνουν καλύτερα Μία στις 3 επιχειρήσεις δίνει αυξήσεις βάσει πληθωρισμού – Ποιοι κλάδοι πληρώνουν καλύτερα
Μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (33%) δηλώνει πως θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ή ακόμη και πάνω από αυτόν... Μία στις 3 επιχειρήσεις δίνει αυξήσεις βάσει πληθωρισμού – Ποιοι κλάδοι πληρώνουν καλύτερα

Μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (33%) δηλώνει πως θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ή ακόμη και πάνω από αυτόν (30%). Παρά τις ριζικές αλλαγές που έφερε το 2021 στην αγορά εργασίας, με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης να είναι πολυδιάστατες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις, η έρευνα HR Trends της Randstad δείχνει ότι οι εταιρείες αναδιαμόρφωσαν τη λειτουργία τους και είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές εντός του έτους, προβλέποντας μάλιστα σε ποσοστό 70% αύξηση των πωλήσεών τους, έναντι 49% που ήταν το προηγούμενο έτος. Γεγονός, που σύμφωνα με τη Randstad αποδεικνύει την προθυμία των επιχειρήσεων να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Κ».

Σημαντικές ήταν μάλιστα οι αλλαγές στους μισθούς, καθώς καταγράφονται αυξήσεις σε σύγκριση με το 2021 σχεδόν σε όλες τις μισθολογικές κλίμακες και όλους τους κλάδους υπηρεσιών. Βέβαια, οι υψηλότερες οικονομικές παροχές προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας, με μισθούς που ξεκινούν από 14.000 ευρώ τον μήνα (σε 14μηνη βάση) που αντιστοιχούν στον υψηλότερο μισθό στον κλάδο για τη θέση διευθυντή Συστημάτων Πληροφορικής – CIO. Ο κλάδος των πωλήσεων έρχεται στη δεύτερη θέση με μισθούς από 12.000 ευρώ (για τη θέση διευθυντή επιχειρηματικής μονάδας) έως και 800 ευρώ (κατώτατος μισθός στον κλάδο) για τη θέση συμβούλου πωλήσεων σε κατάστημα. Στην τρίτη και τέταρτη θέση έρχεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών (ανώτατος μισθός για τη θέση οικονομικού διευθυντή 10.000 ευρώ) και της ναυτιλίας (με μισθό για τεχνικό διευθυντή της τάξης των 8.000 ευρώ).

Συνολικά καταγράφηκε αυξητική τάση στους μισθούς όλων των κλάδων, ενώ καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν προέβλεπε μείωση των μισθών για το τρέχον έτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 86% των εταιρειών εξέφρασε την πρόθεση να εφαρμόσει επιχειρησιακές στρατηγικές και να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα για να προσελκύσει και να διατηρήσει υποψήφια ταλέντα.

Μάλιστα, το 33% των εταιρειών δήλωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς σύμφωνα με τον πληθωρισμό και το 30% πάνω από αυτόν.

Το 64% των εταιρειών διατηρεί μισθούς στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρέχει υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 με τη συμμετοχή 545 στελεχών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με άλλα ευρήματα της έρευνας, 24 μήνες μετά την ανακήρυξη της πανδημίας, το 76% των εταιρειών έχει ανακάμψει πλήρως από τις συνέπειες της εμφάνισης και επέκτασης της υγειονομικής κρίσης και μόλις το 21% αντιμετωπίζει ακόμη επιχειρηματικούς κινδύνους. Η εγγύηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διαχείριση απρόβλεπτων δαπανών είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες ως συνέπεια της πανδημίας, με το 38% να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της τηλεργασίας και το 44% να υποστηρίζει ότι η αποφυγή σημαντικών οικονομικών απωλειών αποτελεί το μείζον ζήτημα.

Ωστόσο, και καθώς σε ποσοστό 66% υιοθέτησαν υβριδικό μοντέλο εργασίας το 2021 (μάλιστα το 28% των εταιρειών παρείχε τη δυνατότητα στους εργαζομένους για πλήρως απομακρυσμένη εργασία), το 24% των εταιρειών αυτών, εμφανίζεται θετικό στο να προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του να επιλέγουν αυτόνομα πού και πώς θα εργαστούν. Το 80% των εταιρειών δηλώνει πως θα διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στο μέλλον, ενώ και το 19% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο διατήρησης των αλλαγών αυτών.

moneyreview.gr

error: Content is protected !!