«Συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων της ΠΕ Νήσων» «Συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων της ΠΕ Νήσων»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με σταθερούς ρυθμούς εκτελούνται συνεχώς καθαρισμοί ρεμάτωντης ΠΕ Νήσων από την Περιφέρεια Αττικής με τον προϋπολογισμότων σχετικών εργολαβιών να φτάνει τα 3.000.000... «Συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων της ΠΕ Νήσων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σταθερούς ρυθμούς εκτελούνται συνεχώς καθαρισμοί ρεμάτων
της ΠΕ Νήσων από την Περιφέρεια Αττικής με τον προϋπολογισμό
των σχετικών εργολαβιών να φτάνει τα 3.000.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί και αυτοψίες σε
όσα ρέματα χρήζουν καθαρισμού και κρίνονται με κατά βαθμό
άμεσης επικινδυνότητας.
Με γνώμονα τα παραπάνω τα ρέματα των νήσων Αίγινας,
Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Πόρου και
της περιοχής της Τροιζηνίας-Μεθάνων βρίσκονται σε καλή
κατάσταση, απαλλαγμένα από φερτά και βλάστηση στο
μεγαλύτερο τμήμα τους και κρίνεται ότι διατηρείται η παροχετευτική
ικανότητα τους.

Σαφώς απαραίτητη είναι η συνδρομή όλων μας προκειμένου τα
ρέματα να παραμείνουν καθαρά και για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι ανωτέρω Δήμοι όπως καθαρίζουν τις παραρεμάτιες περιοχές και οι πολίτες να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα, υλικά κλαδέματος και μπάζα.


Τέλος, συστήνεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των
πολίτων κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα και κυρίως κατά την
εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων.

error: Content is protected !!