Το αποχετευτικό Παλουκίων στη Βουλή Το αποχετευτικό Παλουκίων στη Βουλή
Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής Β΄ Πειραιά της Ελληνικής Λύσης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ Το πλήρες κείμενο: Αθήνα, 08/01/2024 ΕΡΩΤΗΣΗ Της:ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ –... Το αποχετευτικό Παλουκίων στη Βουλή

Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής Β΄ Πειραιά της Ελληνικής Λύσης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ

Το πλήρες κείμενο:

Αθήνα, 08/01/2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Της:ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:«Σχετικά με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής Παλουκίων Σαλαμίνας»

Κυρία Υπουργέ, Κύριοι Υπουργοί,

Με βάση σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής Παλουκίων Σαλαμίνας, η εγκατάσταση του δικτύου ακαθάρτων της ως άνω περιοχής, έγινε όπως αναφέρουν: «σε ακατάλληλο βάθος πέντε (5) μέτρων στην παραλιακή ζώνη, χωρίς να στεγανοποιηθούν εξ αρχής τα φρεάτια με την κατασκευή τους. … Η μελέτη είχε συνταχθεί από το 1979 και είχε εγκριθεί αρμοδίως από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος εγκατάστασης του δικτύου να είναι στο ενάμισι με δύο μέτρα στο παραλιακό μέτωπο, λόγω των τοπικών και εδαφικών συνθηκών».

Συνεχίζουν αναφέροντας ότι: «Εν έτη 2023 – 2024, το δίκτυο στο παραλιακό μέτωπο παραμένει αστεγανοποίητο και η ΕΥΔΑΠ έχει βάλει μπαλονάκι φραγής στο φρεάτιο που οδηγεί τα θαλάσσια ύδατα στο αντλιοστάσιο, για τον λόγο ότι αλμυρό νερό κατευθυνόμενο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας δημιουργεί πρόβλημα στα μηχανήματα. … Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από αυτοψία που έκανε πραγματογνώμονας της ΕΥΔΑΠ στις 03/03/2023, τόσο στην Ακτή Σαλαμινομάχων όσο και στην οδό Νάξου που είχε ιδιαίτερα υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. …

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΥΔΑΠ μέχρι και σήμερα εδώ και 32 χρόνια, δεν έχει κάνει οριστική παραλαβή του δικτύου εξαιτίας της αποτυχίας στεγανοποίησής του. Για το λόγο αυτό το έργο δεν έχει φάκελο υγείας και ασφαλείας (ΦΑΥ). Υπόψιν ότι το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων δουλεύει από τη χρονολογία που συνδέθηκε το 2006, με τον ένα αγωγό συλλεκτήρα και όχι με τους τρεις όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Είναι άξιο λόγου να σημειωθεί ότι το εν λόγω δίκτυο, έχει γίνει ένα απέραντο πηγάδι λυμάτων, όπου τα λύματα περιφέρονται μέσα σε αυτό και εκτονώνονται μέσα στα αστεγανοποίητα φρεάτια με κατεύθυνση τη θάλασσα διαμέσου των υπογείων νερών καθώς επίσης και με το φαινόμενο της παλίρροιας και της άμπωτης που παρατηρείται στην περιοχή και ήταν έντονο και ορατό με ξέρα πριν την επιχωμάτωση του λιμανιού, διακυβεύοντας τα θεμέλια των σπιτιών με επιθετικά λύματα. … Το ίδιο ισχύει και για την οδό Ρουκα και Νάξου, όπου οι βόθροι σε πολυκατοικία δεν σφραγίστηκαν, εξακολουθώντας να υπάρχουν και να μολύνουν τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που περνάει από την οδό Νάξου. Επίσης, το δίκτυο νερού από τους βόθρους της πολυκατοικίας της οδού Νάξου απέχει σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου ενώ ο νόμος αναφέρει ότι οι βόθροι πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20 μέτρα από το δίκτυο ύδρευσης. Είναι άξιο λόγου να σημειωθεί ότι η οδός Νάξου βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο της περιοχής Παλουκίων και εκεί συγκεντρώνονται οι βροχοπτώσεις σε έναν κακότεχνο δρόμο χωρίς μελέτη μηκοτομής κ.λπ.»

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνταιοικ.κ. Υπουργοί:

Είναι πράγματι αληθή τα όσα αναφέρονται ανωτέρω περί αποτυχίας του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων της περιοχής Παλουκίων Σαλαμίνας κι αν ναι, πώς σκοπεύετε να δράσετε για την αποκατάστασή του;

Η ΕρωτώσαΒουλευτής

ΣΟΦΙΑΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

error: Content is protected !!