Στους Δήμους τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια Στους Δήμους τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ και τις Περιφέρειες θα περιέρχονται τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια προκειμένου να επισκευάζονται στις περιπτώσεις που είτε δεν εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες τους είτε... Στους Δήμους τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ και τις Περιφέρειες θα περιέρχονται τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια προκειμένου να επισκευάζονται στις περιπτώσεις που είτε δεν εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες τους είτε δεν μπορούν να επωμιστούν το βάρος των επισκευών και συντηρήσεων με αποτέλεσμα τα «κουφάρια» τους να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο.
Κατόπιν αυτού, οι Δήμοι θα προβαίνουν στη συντήρηση ή την κατεδάφιση των κτιρίων με δημόσιους πόρους και στη συνέχεια (στην περίπτωση της επισκευής) θα έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται και να εκμεταλλεύονται το ακίνητο έως ότου αποπληρωθεί από τους ιδιοκτήτες του η δαπάνη της.Στο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση και αφορά πολεοδομικά θέματα, αλλάζει η νομοθεσία και δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν γρήγορες παρεμβάσεις από τον Δήμο σε περιπτώσεις ετοιμόρροπων και εγκαταλελειμμένων κτηρίων, με χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος και ίσως από ευρωπαϊκούς πόρους. Λόγω των πρόσφατων γεγονότων της Σάμου, γίνεται φανερόότι αυτό θα προχωρήσει γρήγορα.

Στο σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος περιλαμβάνεται:
– Η ολοκλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Με τη ρύθμιση αυτή επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τα ετοιμόρροπα κτίρια (που ανάγεται στο 1929) και αντιμετωπίζονται διαχρονικά κενά της νομοθεσίας ιδίως όσον αφορά στη δυνατότητα γρήγορων επεμβάσεων για την επισκευή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων από τους δήμους ή και άλλους φορείς, χωρίς το ιδιοκτησιακό καθεστώς να λειτουργεί απαγορευτικά. Το κόστος των επεμβάσεων θα καλύπτεται άμεσα από δημόσιους πόρους και στη συνέχεια ο φορέας της επέμβασης θα μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου μέχρι την αποπληρωμή της δαπάνης από τους ιδιοκτήτες του κτιρίου. Η ρύθμιση θα ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
– Με το ίδιο σχέδιο νόμου, ενεργοποιείται μετά από δεκαετίες άγονων προσπαθειών και δικαστικών ακυρώσεων, ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), κυρίως με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή σε κατάλληλες περιοχές της χώρας (τηρουμένων όλων των περιβαλλοντικών όρων) και με την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης σε συνεργασία με το ΤΕΕ.Μεταξύ άλλων, με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων θα μπορούν να αποζημιώνονται για την αδυναμία υλοποίησης του συνόλου του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου. Αυτό θα τους δώσει τη χρηματική δυνατότητα να προβαίνουν στην συντήρηση και επισκευή του διατηρητέου κτιρίου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα συνδεθεί μέσω της Τράπεζας Γης με σχετικές χρηματικές καταβολές που θα δίνουν οι ιδιοκτήτες στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων.
– Ξεκινάει η καταγραφή και η σήμανση των ετοιμόρροπων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Η καταγραφή θα γίνει σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που θα διαθέσει εθελοντές μηχανικούς σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεργασθεί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έτσι ώστε οι μηχανικοί να «βγουν στον δρόμο» ξεκινώντας από περιοχές προτεραιότητας.
– Μετά την καταγραφή των κτιρίων και την υιοθέτηση των νέων ρυθμίσεων, οι δήμοι θα αναλάβουν την επιχείρηση κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτιρίων. Για τον σκοπό αυτό θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο. Η κατεδάφιση θα αφορά τα μη διατηρητέα κτίρια καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει τις παρεμβάσεις στα διατηρητέα.
– Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα αναλάβει την ενημέρωση του κοινού και των μαθητών για τα ετοιμόρροπα κτίρια σε κάθε περιοχή.
– Θα αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος από το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα εργαλεία του Δημοσίου..

error: Content is protected !!