Δήμος Σαλαμίνας: προϋποθέσεις για την αποδοχή της υποθαλάσσιας Σαλαμίνας – Περάματος Δήμος Σαλαμίνας: προϋποθέσεις για την αποδοχή της υποθαλάσσιας Σαλαμίνας – Περάματος
Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών            τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών            τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας            τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής... Δήμος Σαλαμίνας: προϋποθέσεις για την αποδοχή της υποθαλάσσιας Σαλαμίνας – Περάματος

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
            τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών
            τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
            τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Δήμος Σαλαμίνας: προϋποθέσεις για την αποδοχή της υποθαλάσσιας Σαλαμίνας – Περάματος

Ο Δήμος Σαλαμίνας στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/4/2021 αποφάσισε ομόφωνα πως προκειμένου να αποδεχθεί ο Δήμος Σαλαμίνας το έργο υποθαλάσσιας σύζευξης Σαλαμίνας-Περάματος απαιτείται:

-Ενίσχυση των χωροταξικών, πολεοδομικών και συγκοινωνιακών υποδομών του νησιού προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων μετά την αύξηση των μόνιμων κατοίκων που προβλέπεται μετά την υποθαλάσσια ζεύξη και ένταξή τους σε περιφερειακό, εθνικό ή άλλο ευρωπαϊκό αναπτυξαικό πρόγραμμα

-Ουσιαστική κατάρτιση συγκοινωνιακού σχεδιασμού

-Εκπόνιση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου και όλων των άλλων μελετών που προβλέπονται από το Π.Δ.203/2007

-Ανταποδοτικά τέλη προς το Δήμο Σαλαμίνας

-Μέριμνα για τους εργαζόμενους στις κοινοπραξίες των φεριμπότ

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Έχει ξεκινήσει εκπόνιση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έργο υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Αν όχι, πότε προβλέπεται να ξεκινήσει;
  2. Έχει ξεκινήσει μελέτη για τις κυκλοφοριακές επίπτώσεις από την αύξηση του κυκλοφοριακού φορτίου;
  3. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι μελέτες που προβλέπονται από το Π.Δ. 203/2007;
  4. Έχει ξεκινήσει η κατάρτιση συγκοινωνιακού σχεδιασμού; Αν όχι, πότε προβλέπεται να ξεκινήσει;
  5. Υπάρχει πρόβλεψη για χωροταξικά, πολεοδομικά και συγκοινωνιακά έργα ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών στο νησί;
  6. Αν ναι, πότε προβλέπονται να ξεκινήσουν και από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά;
  7. Ποια η πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στις κοινοπραξίες των φεριμπότ;
  8. Υπάρχει σχέδιο διατήρησης της ζεύξης Σαλαμίνα-Λεωφ. Σχιστού ώστε να υπάρχει αφενός εργασία για συνανθρώπους μας και αφετέρου εναλλακτική μετακίνησης όσων δεν θέλουν να μετακινηθούν οδικά;
  9. Υπάρχει πρόβλεψη για ανταποδοτικά τέλη για το Δήμο Σαλαμίνας;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

error: Content is protected !!