Αντίθετος ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στη μεταβίβαση των καταστημάτων κράτησης, από το Ταμείο Χρηματοδοτήσης Δικαστικών Κτιρίων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αντίθετος ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στη μεταβίβαση των καταστημάτων κράτησης, από το Ταμείο Χρηματοδοτήσης Δικαστικών Κτιρίων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Την αντίθεσή του στη μεταβίβαση όλων των καταστημάτων κράτησης, καθώς και του συνόλου των οικοπέδων που προορίζονταν για την ανέγερση φυλακών, από το Ταμείο... Αντίθετος ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στη μεταβίβαση των καταστημάτων κράτησης, από το Ταμείο Χρηματοδοτήσης Δικαστικών Κτιρίων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Την αντίθεσή του στη μεταβίβαση όλων των καταστημάτων κράτησης, καθώς και του συνόλου των οικοπέδων που προορίζονταν για την ανέγερση φυλακών, από το Ταμείο Χρηματοδοτήσης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Υπ. Δικαιοσύνης) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκφράζει με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με ανακοίνωσή του.

   «Πέραν των θεωρητικών ή άλλων ζητημάτων της αποψίλωσης των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την αντεγκληματική και σωφρονιστική πολιτική που, από τον Ιούλιο του 2019, έχουν ήδη περιέλθει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά «εκφράζει την αντίθεσή του και στο γεγονός ότι με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως τακτικών μελών και τριών δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά εξασφαλίζεται πιο αποτελεσματικά ο κοινωνικός έλεγχος των φυλακών». 

    «Με τον τρόπο αυτό υιοθετείται η βέλτιστη πρακτική των οδηγιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω αρμοδιότητες (αντεγκληματικών πολιτικών και σωφρονισμού) αποτελούν συστατικό στοιχείο της Διοίκησης της Δικαιοσύνης (recommendation Rec (2006)2 του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ)» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί την Πολιτεία να επανεξετάσει το ζήτημα και να αναθεωρήσει τόσο τη συγκεκριμένη απόφασή της για τη μεταβίβαση των καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και την ευρύτερη επιλογή της αναφορικά με την υπαγωγή της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

   Ζητά, επίσης, την ενίσχυση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο -όπως τονίζεται- εκ του θεσμικού του ρόλου είναι το μόνο αρμόδιο να φέρει τις αρμοδιότητες αυτές, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα.

error: Content is protected !!