Ίδρυση του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ-ΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» Ίδρυση του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ-ΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση του Σωματείου μας με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ-ΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»... Ίδρυση του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ-ΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση του Σωματείου μας με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ-ΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» με δ.τ. «Σ.ΕΠ.Α.Ι.Ε.». Το Σ.ΕΠ.Α.Ι.Ε ιδρύθηκε με τη Διάταξη 149/2021 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εγγράφηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 33218/2021.

Η τέχνη της αφήγησης είναι πανάρχαια και συνδέεται άρρηκτα, από την αρχή της παρουσίας του ανθρώπου στη γη, με την οργάνωσή του σε κοινωνίες και τη δημιουργία και εξέλιξη του πνευματικού πολιτισμού του. Τις τελευταίες δεκαετίες συγκεντρώνει παγκοσμίως και στην Ελλάδα το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων ανθρώπων. Αρκετοί από αυτούς αποδέχονται την πρόκληση να αφιερωθούν ολοκληρωτικά σε αυτή την τέχνη, κάτι που γεννά την ανάγκη να την αντιμετωπίσουν και ως τρόπο βιοπορισμού τους. Αυτή η ανάγκη και τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία ζούμε, γέννησαν με τη σειρά τους το Σωματείο μας. Πρωταρχικός σκοπός του Σωματείου μας είναι η αναγνώριση του επαγγέλματος του αφηγητή-ιστορητή από το Ελληνικό Κράτος ως αυτοτελούς κλάδου καλλιτεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, διακριτού από άλλα επαγγέλματα, όπως αυτά του ηθοποιού, του εμψυχωτή κ.α. και η διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες (ασφαλιστικών, κ.α.). Παράλληλα θέλουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την τέχνη της αφήγησης ώστε να συσπειρώσει γύρω της ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας.Καλούμε λοιπόν όσους και όσες ασκούν την τέχνη της αφήγησης ως επάγγελμα να ενταχθούν στο Σωματείο μας ως τακτικά μέλη. Καλούμε νέους και νέες αφηγητές και αφηγήτριες ή/και όσους/ες επιθυμούν να ασκήσουν την αφήγηση ως επάγγελμα να ενταχθούν στο Σωματείο μας ως προστατευόμενα μέλη. Κι ακόμα καλούμε όσους και όσες θέλουν να γνωρίσουν και να στηρίξουν το Σωματείο μας και τους σκοπούς του, να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το email του Σωματείου είναι: somateio.epaie@yahoo.com.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Η Προσωρινή Διοίκηση
Βιολέτα Σολιδάκη, Ελεάνα Χατζάκη,
Ελένη Μπασδάρα, Ανεζούλα Κατσιμπίρη

error: Content is protected !!