Προσφορά υποτροφιών του ΕΒΕΑ σε 24 στελέχη επιχειρήσεων – μελών του για την παρακολούθηση σεμιναριακών προγραμμάτων Προσφορά υποτροφιών του ΕΒΕΑ σε 24 στελέχη επιχειρήσεων – μελών του για την παρακολούθηση σεμιναριακών προγραμμάτων
Η διοικητική επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσφορά υποτροφιών σεμιναριακών προγραμμάτων που διοργανώνονται από το IST, για στελέχη επιχειρήσεων-μελών του,... Προσφορά υποτροφιών του ΕΒΕΑ σε 24 στελέχη επιχειρήσεων – μελών του για την παρακολούθηση σεμιναριακών προγραμμάτων

Η διοικητική επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσφορά υποτροφιών σεμιναριακών προγραμμάτων που διοργανώνονται από το IST, για στελέχη επιχειρήσεων-μελών του, ως ακολούθως:

1) Επιμόρφωση 12 ατόμων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ”Diploma In Sales Management” σε συνεργασία με το ISTCollege.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές και τεχνικές γνώσεις, άμεσα εφαρμόσιμες στην εργασιακή και επιχειρηματική τους δραστηριότητα, στη Διοίκηση Πωλήσεων. H διδασκαλία βασίζεται στη διαδραστική προσέγγιση και μέσα από σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης όπως: Class Presentations, Case Studies, Syndicate Cases, Role Playing, Practical Exercises κ.α., οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βαθιά γνώση στο αντικείμενο των πωλήσεων ταυτόχρονα με μια πιο επαγγελματική σκέψη και νοοτροπία. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 132 ώρες. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην έδρα του IST(Λ.Συγγρού 68, δίπλα στο μετρό “Συγγρού-Φίξ”).

2) Επιμόρφωση 12 ατόμων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Diploma “Digital Marketing & Graphic Design” σε συνεργασία με το ISTCollege.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση σε επίπεδο θεωρίας αλλά ιδιαίτερα σε ανάπτυξη τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων. Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media & performance marketing μαζί με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ με workshops στα Labs του IST. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα workshops και στις πρακτικές ασκήσεις μόνοι τους, αλλά και συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 124 ώρες. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στην έδρα του IST.

Η έναρξη των σεμιναρίων έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή, 21/11/2021 και ώρα 23:59.

Η επιλογή συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν κλήρωσης και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!