Ερχεται παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων Ερχεται παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων
Εως το τέλος Μαρτίου 2022 εξετάζει να δώσει παράταση το ΥΠΟΙΚ – Στόχος οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν σε συμψηφισμούς φόρων και... Ερχεται παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων

Εως το τέλος Μαρτίου 2022 εξετάζει να δώσει παράταση το ΥΠΟΙΚ – Στόχος οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν σε συμψηφισμούς φόρων και εισφορών

Τρίμηνη παράταση, έως το τέλος Μαρτίου 2022, εξετάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα της επιδότησης πάγιων δαπανών προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν σε συμψηφισμούς φόρων και εισφορών.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παραδέχτηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι εξετάζεται «εάν πρέπει να επεκταθεί για λίγο το 2022» ο συμψηφισμός για τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί vouchers αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ, από το αρχικό ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν εγκριθεί για το σχετικό πρόγραμμα.

Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα τα vouchers

Ο κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα και να μην αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, ώστε να ανακουφιστούν χιλιάδες επιχειρήσεις από το βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στην απόφαση να παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής του προγράμματος παγίων δαπανών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών είχε υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών να επιτραπεί η διόρθωση του επιμερισμού του ποσού επιδότησης των πάγιων δαπανών ανάμεσα στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές, χωρίς αλλαγή του αρχικού ποσού επιδότησης, ώστε καμία επιχείρηση να μη χάσει χρήματα που δικαιούται. Εφόσον δεν είναι εφικτή αυτή η διόρθωση για δημοσιονομικούς λόγους, τότε θα πρέπει να παραταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού αυτών των ποσών και για το επόμενο έτος.

Από τα περίπου 450 εκατ. ευρώ του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών που εγκρίθηκαν, οι 31.000 δικαιούχοι δήλωσαν ότι τα 240 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή κυρίως για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική Αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά το τέλος Δεκεμβρίου, με τα σημερινά δεδομένα, ακυρώνεται αυτόματα.

Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

  • Από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων / νομικών οντοτήτων.
  • Από ΕΝΦΙΑ.
  • Από ΦΠΑ.
  • Από κάθε άλλο φόρο, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ενίσχυση για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις εφαρμόζεται ως εξής: Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

Με δύο βήματα ο συμψηφισμός των φορολογικών οφειλών

Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα myBusinessSupport προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β’ εξάμηνο του 2021.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό της επιδότησης των πάγιων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, έως την εξάντληση του ποσού αυτού.

imerisia.gr

error: Content is protected !!