Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας
Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας στις 15/11/21 μεταξύ 8π.μ. ως 11 π.μ. Ψεκασμοί με σκοπό την... Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας

Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας στις 15/11/21 μεταξύ 8π.μ. ως 11 π.μ.

Ψεκασμοί με σκοπό την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο Σαλαμίνας στις 15/11/21 μεταξύ 8π.μ. ως 11 π.μ.

Ύστερα από παρατήρηση ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας ακμαίων κουνουπιών του είδους Aedes albopictus στην περιοχή «Nεροτσουλήθρες» στο Αιάντειο και λαμβάνοντας υπόψη και τα εντομολογικά δεδομένα των από 4/11/2021 δελτίο δειγματοληψίας ακμαίων της αναδόχου εταιρείας και 02/11/2021 δελτίο δειγματοληψίας προνυμφών, καθώς και τα εντομολογικά δεδομένα από τις παγίδες σύλληψης ακμαίων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στις εν λόγω περιοχές για την 42η εβδομάδα, αποφασίστηκε η εκτέλεση στις 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρες μεταξύ 8 π.μ. ως 11 π.μ., από εδάφους υπολειμματικού ψεκασμού εναντίον ακμαίων κουνουπιών σε εξωτερικούς χώρους της ανωτέρω περιοχής.

Για την εκπόνηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ψεκαστικό μηχάνημα χαμηλής πίεσης και το σκεύασμα CYTROL 10/4 (οριστική έγκριση Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ με αρ.ΤΠ18-0295 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με μέριμνα ώστε να μην επηρεαστούν σημεία στα οποία διαβιούν άλλοι οργανισμοί για τους οποίους το σκεύασμα μπορεί να είναι τοξικό.

Η μέθοδος δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν απλά μέτρα προστασίας, όπως αποφυγή παραμονής ατόμων και ζώων κατά τη διάρκεια του ψεκασμού στα σημεία που θα γίνεται η εφαρμογή, απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή τυχόν μελισσοσμηνών, κλπ.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφεριάρχης Νήσων Βάσω Θεοδωρακοπούλου- Μπόγρη τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής μεριμνώντας καθημερινά και σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εφαρμόζει ειδικές παγίδες σε όλη την περιφέρεια, παρεμβαίνοντας με κατάλληλους ψεκασμούς εκεί που αυξάνονται οι πληθυσμοί και εκεί που κρίνεται απαραίτητη από τους ειδικούς η καταπολέμηση των κουνουπιών.

Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής για τον ίδιο σκοπό συνεργάζεται στενά και με τον ΕΟΔΥ.

error: Content is protected !!