Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: Αυτός είναι ο φάκελος με τις οδηγίες που θα παραλάβει κάθε σπίτι Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: Αυτός είναι ο φάκελος με τις οδηγίες που θα παραλάβει κάθε σπίτι
Τον Δεκέμβριο 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η απογραφή θα γίνει μέσω διαδικτύου, ενώ ήδη απογραφείς έχουν... Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: Αυτός είναι ο φάκελος με τις οδηγίες που θα παραλάβει κάθε σπίτι

Τον Δεκέμβριο 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η απογραφή θα γίνει μέσω διαδικτύου, ενώ ήδη απογραφείς έχουν επισκεφτεί κατοικίες, παραδίδοντας τους σχετικούς φακέλους στους πολίτες.

Πρόκειται για έναν φάκελο που περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό για την απογραφή.

Με αυτόν τον κωδικό θα μπορεί το κάθε νοικοκυριό να απογραφεί.

Με αυτό τον κωδικό και τους κωδικούς taxisnet θα μπορεί ένας εκπρόσωπος από κάθε νοικοκυριό να δηλώνει όσους μένουν στο ίδιο σπίτι.

Η “Φωνή της Σαλαμίνας” παρουσιάζει τον φάκελο της απογραφής

Η απογραφή διενεργείται ως εξής:

-Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει στην κατοικία έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

-Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά έως και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 211 1212032 ή να απευθύνονται στο e-mail: census2021@statistics.gr.

error: Content is protected !!