Μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών από τα ΚΤΕΛ Σαλαμίνας Μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών από τα ΚΤΕΛ Σαλαμίνας
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ΚΤΕΛ Σαλαμίνας θα προχωρήσουν σε μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών Μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών από τα ΚΤΕΛ Σαλαμίνας

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ΚΤΕΛ Σαλαμίνας θα προχωρήσουν σε μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών

error: Content is protected !!