ΕΚΠΟΙΖΩ: Πόσο κατανοητή είναι η νέα ενεργειακή ετικέτα ΕΚΠΟΙΖΩ: Πόσο κατανοητή είναι η νέα ενεργειακή ετικέτα
Η πλειονότητα των καταναλωτών είναι διατεθειμένη να πληρώσει μεγαλύτερη τιμή για μια ηλεκτρική συσκευή που είναι ενεργειακά καλύτερη, αλλά ενώ τα εικονογράμματα της ενεργειακής... ΕΚΠΟΙΖΩ: Πόσο κατανοητή είναι η νέα ενεργειακή ετικέτα

Η πλειονότητα των καταναλωτών είναι διατεθειμένη να πληρώσει μεγαλύτερη τιμή για μια ηλεκτρική συσκευή που είναι ενεργειακά καλύτερη, αλλά ενώ τα εικονογράμματα της ενεργειακής κλίμακας είναι πιο κατανοητά για τους περισσότερους, τον κωδικό QR δεν τον λαμβάνουν καθόλου υπόψη στην τελική τους απόφαση.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, (ΕΚΠΟΙΖΩ) με αφορμή την αλλαγή που έγινε εφέτος στην ενεργειακή ετικέτα για κάποιες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια πιάτων-ρούχων, πλυντήρια-στεγνωτήρια, λαμπτήρες).

Η ένωση προχώρησε σε έρευνα, για τα εξής θέματα:

1. αν και πόσο έχει γίνει αντιληπτή η αλλαγή της ενεργειακής ετικέτας στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

2. σε ποιο βαθμό είναι πιο κατανοητές οι πληροφορίες που μας παρέχει η νέα ετικέτα για κάθε προϊόν.

3. αν η νέα ετικέτα μας έχει οδηγήσει σε πιο οικολογικές αγορές.

Η έρευνα υλοποιήθηκε ηλεκτρονικά και ανώνυμα, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2021. Απάντησαν συνολικά 507 άτομα, από όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκ των οποίων, τα 259 ήταν άνδρες ενώ τα 248 ήταν γυναίκες.

Τα συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Οι περισσότεροι, (390 άτομα, 77% ), θεωρούν την νέα ενεργειακή ετικέτα πιο κατανοητή και βοηθητική σε σχέση με την παλιά. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνουν περισσότερο τι πληροφορίες τους παρέχει. Να σημειωθεί εδώ ότι από τα τρία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ετικέτας, περισσότερο κατανοητή θεωρούν την ενεργειακή κλίμακα, έπειτα τα εικονογράμματα και τέλος τον κωδικό QR.

Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών (450 άτομα, 88,8% ), δήλωσαν ότι όταν πρόκειται να αγοράσουν μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή, συμβουλεύονται την ενεργειακή ετικέτα. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται στην αγορά τους πρώτα από όλα από την ενεργειακή κλίμακα, έπειτα από τα εικονογράμματα, και καθόλου από τον κωδικό QR. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενεργειακή κλίμακα είναι πιο κατανοητή για τους περισσότερους, εξαιτίας των χρωμάτων της και της απλότητάς της, ειδικά τώρα όπου δεν υπάρχουν πλέον και οι κατηγορίες Α+, Α++ κλπ. Επιπλέον, το 77,3% (392 άτομα) είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγαλύτερη τιμή για μια ηλεκτρική συσκευή που είναι ενεργειακά καλύτερη. Αυτό εξάλλου θα τους βοηθήσει μακροχρόνια στην εξοικονόμηση χρημάτων, μιας και οι ενεργειακά πιο αποδοτικές συσκευές έχουν χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά τον κωδικό QR, που σαρώνοντάς τον, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε, όπως τις διαστάσεις του μοντέλου ή την ελάχιστη εγγύηση που προσφέρει ο προμηθευτής.

Σύμφωνα με την έρευνα φαίνεται ότι το 55,4% (281 άτομα) δεν γνωρίζει τι είναι ο κωδικός QR και ποιος είναι ο σκοπός του, για αυτό δεν τον λαμβάνουν καθόλου υπόψη στην τελική τους απόφαση, όταν πρόκειται να αγοράσουν μια ηλεκτρική συσκευή. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και να γνωρίζουν τι είναι ο κωδικός αυτός, δεν μπαίνουν στην διαδικασία να ενημερωθούν περισσότερο, πιθανώς εξαιτίας των ενεργειών που πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές πληροφορίες.

Τέλος, οι περισσότεροι, (258 άτομα, 50,9%), πιστεύουν ότι αυτή η νέα ενεργειακή ετικέτα θα επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και συγκεκριμένα, το 81% (209 άτομα) δήλωσε ότι θα το επηρεάσει θετικά. Ωστόσο, το 51,3% (260 άτομα), δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα έχουμε κάποιο όφελος ως κοινωνία με την αλλαγή αυτή. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολα αντιληπτή η σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ του οφέλους του περιβάλλοντος και του οφέλους της κοινωνίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!