Νέο εκπαιδευτικό υλικό από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Μεσίτης Ακίνητων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιούσιας, Ιδιωτών και Δημοσίων Φορέων» Νέο εκπαιδευτικό υλικό από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Μεσίτης Ακίνητων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιούσιας, Ιδιωτών και Δημοσίων Φορέων»
Στο νέο εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) με τίτλο «Μεσίτης Ακίνητων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιούσιας, Ιδιωτών... Νέο εκπαιδευτικό υλικό από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Μεσίτης Ακίνητων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιούσιας, Ιδιωτών και Δημοσίων Φορέων»

Στο νέο εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) με τίτλο «Μεσίτης Ακίνητων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιούσιας, Ιδιωτών και Δημοσίων Φορέων», αναδεικνύονται κρίσιμα θέματα για το επάγγελμα και επισημαίνονται πιθανοί κίνδυνοι που συναντούν καθημερινά οι μεσίτες ακινήτων και απαιτούν ευρύτερη γνώση.

Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση του ινστιτούτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστίθεται ότι «ο μεσίτης ακινήτων είναι συνήθως ο πρώτος επαγγελματίας που συναντούν οι ιδιοκτήτες και οι υποψήφιοι αγοραστές όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια περιουσιακή συναλλαγή. Ο μεσίτης ως επαγγελματίας που ασχολείται με δραστηριότητες που αφορούν στα ακίνητα και στις περιουσιακές συναλλαγές, έχει μείζονα λόγο να είναι, όχι μόνο καταρτισμένος στα θέματα που τον αφορούν αλλά και διαρκώς

ενήμερος για τις υποχρεώσεις του έναντι της πιστής εφαρμογής των νόμων».

Το εκπαιδευτικό υλικό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέσω του ΕΣΠΑ – Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

* Δίκαιο (γενικοί κανόνες, ιδιωτικό δίκαιο, εμπορική νομοθεσία)

* Ειδικό νομικό πλαίσιο άσκησης μεσιτείας ακινήτων

* Χωροταξία, πολεοδομία – Νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ)

* Διαμεσολάβηση βάσει αρχών και διαχείριση ακινήτων στην πράξη

* Οικονομία, εκτιμήσεις, χρηματοδοτήσεις και φορολογία ακινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν το εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!