Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις στελεχών της Περιφέρειας σε θέματα Δημόσιας Υγείας Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις στελεχών της Περιφέρειας σε θέματα Δημόσιας Υγείας
27/12/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις στελεχών της Περιφέρειας σε θέματα Δημόσιας Υγείας Γ. Πατούλης: «Η διαχείριση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη να δοθεί... Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις στελεχών της Περιφέρειας σε θέματα Δημόσιας Υγείας

27/12/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις στελεχών της Περιφέρειας σε θέματα Δημόσιας Υγείας

Γ. Πατούλης: «Η διαχείριση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και την Πρόληψη. Συνεργαζόμαστε στενά με επιστημονικούς φορείς για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα στελέχη μας» 

Στο πλαίσιο προαγωγής της Δημόσιας Υγείας η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προχώρησε στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τα στελέχη της. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η ανάπτυξη των γνώσεων και των υπαρχουσών δεξιοτήτων των στελεχών της, προκειμένου να ανταποκριθούν στα τρέχοντα ζητήματα δημόσιας υγείας, αλλά και να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν επαρκώς στις εξελίξεις ως απόρροια των ραγδαίων δημογραφικών, επιδημιολογικών και τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 100 ωρών, το οποίο είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Όσα στελέχη δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ηλεκτρονικά, θα τους δοθεί η δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν με ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, καθώς στόχος της Περιφέρειας είναι να καλύψει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπαλλήλων της.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής ενότητες:

 • Επιδημιολογία
  • Βασικές αρχές και μέθοδοι
  • Χρόνια και λοιμώδη νοσήματα
 • Μεθοδολογία και εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας δημογραφικών, κοινωνικών και επιδημιολογικών στοιχείων του πληθυσμού
 • Παγκόσμια και ενιαία υγεία
  • Τι είναι ενιαία υγεία και ποιος ο ρόλος της στη δημόσια Υγεία
  • Συστήματα Υγείας και δείκτες αξιολόγησης αυτών
 • Πολιτική και οικονομία της πανδημίας Covid-19
  • Εμβολιασμοί
  •  Οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας
  • Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες
  • Η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία
 • Μέθοδοι Αγωγής και προαγωγής της υγείας
 • Αρχές διοίκησης και οικονομικών της υγείας
  • Σχεδιασμός και εφαρμογές πολιτικών δημόσιας υγείας
  • Οικονομική αξιολόγηση παρεμβάσεων δημόσιας υγείας
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και υλοποίηση παρεμβάσεων δημόσιας υγείας με συνέργειες μεταξύ δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικού τομέα
  • Οργανωσιακή συμπεριφορά και ηγεσία στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας
 • Βιοηθική, δικαιώματα του ανθρώπου και δημόσια υγεία
 • Περιβάλλον, υγεία και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Η δημόσια υγεία στην πράξη
  • Δομές Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, Προσεγγίσεις – Στόχοι
  • Καθορισμός στρατηγικών στόχων και αξόνων παρέμβασης για τις Υπηρεσίες Υγείας και Δημόσιας Υγείας
  • Βασικές Αρχές Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
  • Βάσεις των οικονομικών της υγείας
  • Η δημόσια και περιβαλλοντική υγιεινή ως εφαρμοσμένο πεδίο της Δημόσιας Υγείας και η άσκηση της στους ΟΤΑ. Η περίπτωση των ΟΤΑ β´ βαθμού
  • Η ατομική και συλλογική ευθύνη στη δημόσια υγεία

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε ενημερωτική ημερίδα των στελεχών της Περιφέρειας επισήμανε  σχετικά με την ανάπτυξη των γνώσεων σε θέματα δημόσιας υγείας:

«Η πανδημία μεγέθυνε αισθητά την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση των αυτοδιοικητικών και τοπικών αρχών στον τομέα της δημόσιας υγείας, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας, όσο και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.  Η δημόσια υγεία, αποτελεί την ευρύτερη γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας. Η διαχείριση της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας καθώς και σε επίπεδο πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου. Είναι σημαντικό τις δύσκολες αυτές ώρες για όλη την ανθρωπότητα να είμαστε στη θέση να παράσχουμε την κατάλληλη  ενημέρωση και τα σωστά εργαλεία στα στελέχη μας προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν  σε επίπεδο στελέχωσης των υπηρεσιών μας και δεν παραλείπω συνεχώς να επισημαίνω προς τα αρμόδια υπουργεία ότι οφείλουν να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για πρόσληψη μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για ένα κοινό στόχο την προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών». 

Ο Καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, στην ίδια ημερίδα αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας, λέγοντας πως δημιούργησαν μία κατάσταση αρκετά πρωτόγνωρη σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Δίχως πρότερη εμπειρία στη διαχείριση ανάλογου κινδύνου, η διοίκηση της χώρας κλήθηκε μέσα από αχαρτογράφητα νερά να αντιμετωπίσει δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Συνέχισε λέγοντας ότι μέσα από την κρίση, αναδείχθηκε και ο κομβικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών συγκεκριμένα, οι οποίες, παρά τις δυσκολίες, συνέχισαν να ασκούν τον θεσμικό τους ρόλο και να διαφυλάττουν τη δημόσια υγεία. Αναφέρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής τονίζοντας ότι έγιναν εξαιρετικά βήματα που σημειώθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο προάσπισης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα της πανδημίας θα πρέπει να βρει την Περιφέρεια της Αττικής με έναν ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο σε ζητήματα δημόσιας υγείας και το Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Νέες Λοιμώξεις σε Επίπεδο Περιφέρειας» αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτό το σκοπό.

Ο καθηγητής Ιωάννης Κυριόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος της Προγραμματικής Σύμβασης, στην ημερίδα αναφέρθηκε στη συγκυρία που δημιουργήθηκε ως απόρροια της πανδημίας Covid-19, κατά την οποία ευνοούνται νεότερες σκέψεις και προτεραιοποιήσεις στο θέμα της Δημόσιας Υγείας. Από τη μία ο απόλυτος αιφνιδιασμός της παγκόσμιας κοινότητας απέναντι στην ένταση και έκταση της πανδημίας και από την άλλη η υποτίμηση του ρόλου της δημόσιας υγείας τα τελευταία χρόνια, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για νέες σκέψεις και προσεγγίσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας. Το εν λόγω έργο αποτελεί την απάντηση στο κενό που έχει δημιουργηθεί καθώς έχει ως στόχο να ενισχύσει την Περιφέρεια με πρακτικά εργαλεία και να θέσει σε προτεραιότητες ποιοι στόχοι προηγούνται και ποιοι έπονται ανάλογα με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Κλείνοντας ο καθηγητής Κυριόπουλος τόνισε ότι η δημόσια υγεία δεν είναι απλά η ατομική υγιεινή αλλά ένα συνολικό διοικητικό και πολιτικό εγχείρημα που αφορά τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου, και ταυτόχρονα επιχειρεί να βελτιώσει την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επομένως το εγχείρημα αποκτά μεγαλύτερη αξία καθώς επιχειρείται η προσέγγιση της δημόσιας υγείας με την  πρωτοβάθμια υγεία, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!