Νέο ανάχωμα βάζουν οι δικηγόροι στους πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών Νέο ανάχωμα βάζουν οι δικηγόροι στους πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών
Αποφάσισαν παράταση της αποχής από τις διαδικασίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Πλειστηριασμοί: Παραμένει στο ακέραιο η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών όπως διαπιστώνουν οι δικηγόροι και αποφάσισαν... Νέο ανάχωμα βάζουν οι δικηγόροι στους πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών

Αποφάσισαν παράταση της αποχής από τις διαδικασίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πλειστηριασμοί: Παραμένει στο ακέραιο η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών όπως διαπιστώνουν οι δικηγόροι και αποφάσισαν για το λόγο αυτό να παρατείνουν την αποχή από τους πλειστηριασμούς.

Ειδικότερα, με απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 30.12.2021, παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων μέχρι και 28.2.2022 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

Η Ολομέλεια παραπέμπει και στο πλαίσιο αποχής που έχει καθοριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, δεδομένου ότι από την πρώτη στιγμή είχαν επισημανθεί τα προβλήματα με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου και τον κίνδυνο να προχωρήσουν χιλιάδες πλειστηριασμοί ακινήτων ευάλωτων νοικοκυριών. δικηγόροι

Όπως υπογραμμίζει εδώ και μήνες η Ολομέλεια, οι προβλέψεις του πτωχευτικού στερούν κάθε προστασία και αφήνουν ακάλυπτα τα ευάλωτα νοικοκυριά και για το λόγο αυτό επαναλαμβάνει την ανάγκη αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για την κατηγορία αυτή δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων. Προς παράταση της αποχής τους από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών οι δικηγόροι

Σύμφωνα με το πλαίσιο της αποχής το οποίο έχει αποφασιστεί προβλέπεται:

Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

Β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.

dikastiko.gr

error: Content is protected !!