Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής,  με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. € Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής,  με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. €
11/01/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής,  με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. € Γ. Πατούλης: «Συνεπείς στις... Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής,  με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. €

11/01/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής,  με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. €

Γ. Πατούλης: «Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής , δίνουμε χρηματοδοτική «ανάσα» για να τις θωρακίσουμε απέναντι στις συνέπειες που προκαλεί στην οικονομία η πανδημία»

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις αρμόδιες Διευθύνσεις, ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου  την εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 54,7 εκ. € προς τον ΕΦΕΠΑΕ ( Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων), προκειμένου άμεσα να αποπληρωθούν οι περίπου 2.500 επιχειρήσεις,  για τις οποίες εκκρεμούσε η καταβολή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.

Δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου μέσα στο 2022.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε η δυνατότητα ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης εντός του έτους 2022, κατ’ εξαίρεση, για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα,  εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3760/23.12.2021 τροποποίηση της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 94Ρ87Λ7-ΗΦΜ), στην οποία προβλέπεται ότι :

«Κατ’ εξαίρεση, οι δικαιούχοι/επιχειρήσεις στις οποίες

  1. η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή
  2. ήταν κλειστές με κρατική εντολή και διέκοψαν τη λειτουργία τους για κάποιο διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξαρτήτως του έτους καταβολής της ενίσχυσης (2021 ή 2022),

δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022»

195 εκ. σε 7.300 επιχειρήσεις. Και συνεχίζουμε…

Τέλος σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί περίπου 195 εκ. € και έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 7.300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επί συνόλου 9.855 επιχειρήσεων, των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίθηκαν, για να λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση ως 40.000 ευρώ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!