Τι πρέπει να αναρτήσουν Δήμοι και Περιφέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα τους Τι πρέπει να αναρτήσουν Δήμοι και Περιφέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα τους
Εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που έχει εγκριθεί με ΚΥΑ, απέστειλε... Τι πρέπει να αναρτήσουν Δήμοι και Περιφέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα τους

Εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που έχει εγκριθεί με ΚΥΑ, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών την 11η Ιανουαρίου.

Τους ζητά να αναρτήσουν όλοι στην επίσημη ιστοσελίδα τους έναν σύνδεσμο (link) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αναφορά στο εν λόγω Σχέδιο.

Επιπλέον, τους επισημαίνει ότι με το Σχέδιο έχουν τεθεί σταδιακά για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς ποσοτικοί στόχοι για τη διενέργεια «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων» σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων δεσμευτικής και μη δεσμευτικής εφαρμογής αντίστοιχα,  και τους παρακαλεί να συμβάλουν στην υλοποίησή τους.

Ακολουθεί η αριθμ 1277/11.1.2022 Εγκύκλιος

airetos.gr

error: Content is protected !!